>Τρ. Πειραιώς: Πιστωτικές γραμμές €200 εκατ. από EBRD

>

Στην υπογραφή συμφωνίας για την παροχή πιστωτικών γραμμών, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, προχώρησαν η EBRD και η Τράπεζα Πειραιώς. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πιστωτικές γραμμές αφορούν τις θυγατρικές του ομίλου της τράπεζας στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία και ειδικότερα τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες,

Η Piraeus Bank Romania θα λάβει 90 εκατ. ευρώ, η Piraeus Bank Bulgaria 70 εκατ. ευρώ και η Tirana Bank 40 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με την EBRD.

Η χρηματοδότηση της EBRD θα προσφέρει στις τρεις τράπεζες μεσοπρόθεσμα κεφάλαια υψηλής αξιολόγησης τα οποία θα στηρίξουν τη χρηματοδοτική τους βάση, θα διαφοροποιήσουν και θα επεκτείνουν τη διάρκεια ωρίμανσης των υποχρεώσεων τους και θα στηρίξουν τις χορηγίες τους προς την οικονομία. Επιπλέον θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της παρουσίας τους σε αυτές τις αγορές.
«Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τις θυγατρικές του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην περιοχή των Βαλκανίων, καθώς η ενίσχυση των τραπεζών και της πραγματικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της ασθενούς ανάκαμψης σε πολλές χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η συμφωνία αυτή θα διασφαλίσει τη διοχέτευση δανείων στον ιδιωτικό τομέα στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία, σε μία περίοδο κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης για την λειτουργία και την ανάπτυξή τους», δήλωσε ο κ. Nick Tesseyman, Managing Director for Financial Institutions της EBRD.
«Για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι πολύ σημαντική η συμφωνία με την EBRD. Ο όμιλος υποστηρίζει όλους τους τομείς της οικονομίας στις τρεις αυτές χώρες και με την κίνηση αυτή ενισχύει περεταίρω τις δυνατότητες χρηματοδότησης που διαθέτει. Τα νέα δάνεια θα διοχετευθούν τόσο σε μικρομεσαίες όσο και σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και θα ενισχύσουν τα κεφάλαια που διατίθενται στους πελάτες μας και στις τοπικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο κ. Ηλίας Μίλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
Αυτό το πακέτο δανείων, που θα δοθεί σε δύο δόσεις, εντάσσεται στο Joint International Financial Institutions Action Plan και είναι μέρος μίας σειράς αντίστοιχων δανείων που έχουν δοθεί στις θυγατρικές των μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων της δυτικής Ευρώπης στην περιοχή τους τελευταίους 18 μήνες.
Στο πλαίσιο του Joint International Financial Institutions Action Plan, που συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο του 2009, η EBRD, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) έχουν συμφωνήσει να χρηματοδοτήσουν σε διάστημα δύο ετών με συνολικά 24,5 δισ. ευρώ τις οικονομίες των χωρών της ανατολικής Ευρώπης μέσω του τραπεζικού τομέα.
SHARE