>Τρ. Πειραιώς: Απόκτηση μετοχών της Hellenic Seaways

>

Την πώληση 6.910.490 μετοχών της Hellenic Seaways ΑΝΕ στην Τράπεζα Πειραιώς, έναντι τιμήματος 31.097.205 ευρώ, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Sea Star Capital. Οι ανωτέρω μετοχές αναλογούν στο 8,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Seaways.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο της Κύπρου, η πώληση των μετοχών θα γίνει σε μετρητά στην τιμή των 4,50 ευρώ η κάθε μια.

Οι κύριοι επιχειρηματικοί λόγοι για τους οποίους η διοίκηση της Sea Star Capital αποφάσισε την πώληση του μεριδίου των μετοχών της στην Hellenic Seaways είναι η άντληση κεφαλαίων η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στη διοίκηση της εταιρείας για προώθηση και υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, συμπεριλαμβανομένων της έκτασης των δραστηριοτήτων της σε συναφής τομείς ως και επίσης μείωση του δανεισμού.
SHARE