>Τρ. Κύπρου: Νέα επιτόκια από 1/12

>

cyprus_label

Η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας, λόγω των γενικότερων συνθηκών και δεδομένων στις διεθνείς χρηματαγορές, προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, ως εξής:
Α. Καταθετικά επιτόκια:
• Αυξάνονται έως 0,50% οι Καταθετικοί Λογαριασμοί Εισοδήματος 3, 6 και 12 μηνών, με χαρακτηριστικό την πληρωμή των τόκων κάθε μήνα
• Αυξάνονται έως 0,35% τα επιτόκια των Καταθετικών Λογαριασμών με προειδοποίηση 8 ημερών
• Αυξάνονται κατά 0,20% ο Καταθετικός Λογαριασμός «Reflex» 12 μηνών και ο Καταθετικός Λογαριασμός «3 PLUS 3» 6 μηνών
• Αυξάνεται έως 0,25% ο Καταθετικός Λογαριασμός «Advance» 12 μηνών, με χαρακτηριστικό την πληρωμή του συνολικού τόκου στην έναρξη της προθεσμίας
Β. Χορηγητικά επιτόκια:
• Τα βασικά κυμαινόμενα επιτόκια επιχειρηματικής και επαγγελματικής πίστης αυξάνονται κατά 0,35%, ενώ το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων επιχειρήσεων αυξάνεται κατά 0,50%
Τα νέα επιτόκια θα έχουν ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

SHARE