Τρ. Κύπρου: Με 11,13% ο κ. Θ. Αριστοδήμου στην έκτακτη Γ.Σ.

Ο κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου στις 5/12/2011 ενημέρωσε με επιστολή του την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Εκδότη ότι κατά την σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων της Τρ. Κύπρου μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του 100.067.678 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,13% του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει πληρεξουσίων που του χορηγήθηκαν από μετόχους του Εκδότη και ιδίων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά το πέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου θα παύσει να κατέχει δικαιώματα ψήφου δυνάμει πληρεξουσίων και θα κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπολείπεται του ορίου του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη.

SHARE