Τρ. Κύπρου: Διευκρινίσεις για το Factoring κυβερνητικών τιμολογίων

Mετά από σχετικά θέματα σε ηλεκτρονικά αλλά και έντυπα ΜΜΕ που αφορούσαν πληροφορίες ότι τράπεζα του τόπου προχώρησε σε πάγωμα των εξυπηρετήσεων μέσω της υπηρεσίας Factoring κυβερνητικών τιμολογίων η Τράπεζα Κύπρου εκδίδει ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζει: “Πρόσφατα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ δημιουργούν ερωτηματικά για τις Υπηρεσίες Factoring των Τραπεζών σε σχέση με κυβερνητικά τιμολόγια. Η Τράπεζα Κύπρου επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η Υπηρεσία Factoring της συνεχίζει να προεξοφλεί τα κυβερνητικά τιμολόγια’.

Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει πως η Υπηρεσία Factoring με επιστολή στους πελάτες της, τον Ιανουάριο 2012, τους ενημέρωνε για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους εμπλεκόμενους σε σχέση με την προεξόφληση κυβερνητικών τιμολογίων.

Κατάληκτικά το συγκρότημα τονίζει: “Η επιστολή αυτή επεξηγούσε τα νομοτεχνικά θέματα που προκύπτουν από την διαδικασία προεξόφλησης των κυβερνητικών τιμολογίων και κανένα θέμα κυβερνητικής φερεγγυότητας δεν τίθεται, όπως κάποια δημοσιεύματα υπαινίχθηκαν”.

SHARE