>Τρ. Κύπρου: Αύξηση κερδών στην Ελλάδα το 9μηνο

>

Αύξηση των κερδών στην Ελλάδα κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου για το 9μηνο του 2010. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα κέρδη πριν τις προβλέψεις, όσον αφορά την Ελλάδα, για το εξεταζόμενο διάστημα ανήλθαν σε €142 εκατ., αυξημένα κατά 60% έναντι του εννεαμήνου του 2009. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, παρά τις αυξημένες προβλέψεις (€101 εκατ. το εννεάμηνο 2010 σε σύγκριση με €55 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009), τα κέρδη μετά τη φορολογία στην Ελλάδα ανήλθαν σε €34 εκατ. έναντι €22 εκατ. το εννεάμηνο 2009 (ετήσια αύξηση 58%).

Σε ό,τι αφορά τα συνολικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση η στοχευμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων οδηγεί σε αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Ειδικότερα, τα κέρδη μετά την φορολογία διαμορφώθηκαν στα 248 εκατ. ευρώ, με θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννεάμηνο 2010 ανήλθαν σε €512 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 13% έναντι του εννεαμήνου 2009.

Όσον αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 25% και ανήλθαν σε €768 εκατ. για το εννεάμηνο του 2010, αποδεικνύοντας -όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση- την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Παράλληλα, τονίζεται ότι το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση (δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 9,7%) και υγιή ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 87%). Η κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήματος έχει ενισχυθεί περαιτέρω με την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, με τον ενδεικτικό (pro-forma) δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 να ανέρχεται σε 11,1%. Παρά την επιδείνωση, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει ικανοποιητική (ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 6,7%), λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον.

Επιπλέον, σημειώνεται πως τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2010 επαναβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί το Συγκρότημα. Σε ένα ιδιαιτέρα αρνητικό περιβάλλον, το Συγκρότημα συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία αυξάνοντας επιλεκτικά τα μεγέθη του στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, ενισχύοντας τον ισολογισμό του και πετυχαίνοντας αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Παράλληλα, η επιτυχής κεφαλαιακή ενίσχυση του Συγκροτήματος προσφέρει πρόσθετη στρατηγική ευελιξία για αξιοποίηση της ρευστότητάς του ώστε να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στις διάφορες αγορές που δραστηριοποιείται.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Θεόδωρος Αριστοδήμου, σχολίασε σχετικά με τα μεγέθη: «Οι μέτοχοι μας, παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, επέδειξαν για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη τους στο Συγκρότημα στηρίζοντας την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, μέσω της εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους. Τους ευχαριστούμε για τη συνεχή στήριξή τους προς το Συγκρότημα. Τα ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας του Συγκροτήματος κατά το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, με θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα, σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα, την ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια και την ικανοποιητική ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου αποδεικνύουν έμπρακτα την ορθότητα της στρατηγικής του και την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί.

Τα μέχρι σήμερα ικανοποιητικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος δικαιολογούν την επικείμενη διανομή προμερίσματος που είχε εγκριθεί πρόσφατα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και δεικνύουν ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία για επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί για ολόκληρο το 2010».

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης, διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος, δήλωσε: «Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει την επιτυχημένη, συνετή, και ορθά στοχευμένη πορεία ανάπτυξης του, βασιζόμενο στα ισχυρά οικονομικά του μεγέθη. Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα του 9μήνου και η υψηλή ρευστότητα, σε συνδυασμό με την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, παρέχουν την δυνατότητα στo Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου να προχωρεί με σταθερότητα στους στόχους που έχει θέσει, και να σχεδιάζει με ευελιξία την μελλοντική του ανάπτυξη, θωρακισμένο από τις συνθήκες αβεβαιότητας που εξακολουθούν να επικρατούν στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον».

SHARE