ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Νέα μείωση του ορίου ELA στα 46,56 δισ. ευρώ

Κατά 100 εκατ. ευρώ μειώθηκε το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ που συνεδρίασε σήμερα, δεν διατύπωσε αντίρρηση στο να καθοριστεί το ανώτατο όριο σε αυτό το ύψος έως και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, η μείωση αυτή αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

SHARE