ΤΡΑΠΕΖΕΣ-Μάχη με το χρόνο για την μείωση των NPLs

 
Αποτέλεσμα εικόνας για NPLsΕντατικό αγώνα δίνουν σε καθημερινή βάση τα δίκτυα καταστημάτων των τραπεζών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιουνίου 2016-Δεκεμβρίου 2019 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα προβούν σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά περίπου 38% , δηλαδή κατά 40 δισ. ευρώ. Σήμερα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ξεπερνούν τα 108 δις.ευρώ.
Η μείωση επιτυγχάνεται ήδη τόσο μέσω μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων και οριστικών διευθετήσεων, όσο και μέσω επιλεκτικών διαγραφών δανείων αλλά και ρευστοποίησης εξασφαλίσεων και πωλήσεων δανείων στο μέλον.  
Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2007 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε ποσοστό μόλις 4,5%, το οποίο ήταν πολύ κοντά στον αντίστοιχο μέσο όρο (2,9%) για πιστωτικά ιδρύματα μεσαίου μεγέθους της ευρωζώνης.
Ωστόσο, στη διάρκεια των τελευταίων εννέα ετών λόγω των αρνητικών συνεπειών της πολυετούς κρίσης που έπληξε καίρια τα εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατακόρυφα στο 38%.  Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προβλέψεις των ελληνικών τραπεζών έναντι επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν, τον Σεπτέμβριο του 2016, στα 57,1 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.
Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες σχεδιάζουν και λανσάρουν νέα τραπεζικά προϊόντα ρυθμίσεων ανά κατηγορίες πελατών.
SHARE