>Τράπεζες: Στα 628 δις ευρώ το έλλειμμα ρευστότητας στην Ευρώπη και 100 δις ευρώ στην Ελλάδα!!!

>Το ιδανικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο δηλαδή οι καταθέσεις να χρηματοδοτούν τα δάνεια και άλλες επενδυτικές ενέργειες των τραπεζών.
Αυτός ο χρυσός κανόνας έχει πλέον πάψει να ισχύει ειδικά από το 1999 οπότε και η ανάκαμψη της Ευρώπης ώθησε τις τράπεζες σε μια επιθετική πολιτική δανείων.

Το 1997 στην Ευρώπη είχαν χορηγηθεί 4,7 τρις δάνεια ενώ οι καταθέσεις στα 4,66 τρις ευρώ. Το χάσμα πολύ μικρό που οι τράπεζες μπορούσαν να το καλύψουν με μεγάλη ευκολία.
Το 1999 το χάσμα μεγάλωσε στα 432 δις ευρώ καθώς οι καταθέσεις ήταν μικρότερες.
Το μεγάλο αποκορύφωνα όμως σημειώθηκε το 2006 όπου η διαφορά δανείων προς καταθέσεις έφθασε στο 1,216 τρις ευρώ υπήρχε στο σύστημα έλλειμμα ρευστότητας 1,216 τρις ευρώ το οποίο οι τράπεζες το αντλούσαν από τις αγορές οι οποίες ήταν διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν τις τράπεζες λόγω της επιθετικής τους ανάπτυξης.
Από το 2009 και 2010 σημειώθηκε κατακόρυφη μείωση του χάσματος μεταξύ δανείων και καταθέσεων καθώς λόγω της ύφεσης οι τράπεζες στην Ευρώπη σταμάτησαν να χορηγούν δάνεια και προσπάθησαν να προστατέψουν τις καταθέσεις τους.
Φθάσαμε αισίως προς τα τέλη του 2010 και το χάσμα μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων στα 628 δις ευρώ.
Τι σημαίνει αυτό ότι οι καταθέσεις στην Ευρώπη είναι λιγότερες σε σχέση με τα δάνεια κατά 628 δις ευρώ.
Και αυτή την χρονιά οι Ευρωπαϊκές τράπεζες καλούνται να αναζητήσουν 628 δις ευρώ ρευστότητας.
Στην Ελλάδα με 261 δις ευρώ δάνεια και 210,5 δις ευρώ καταθέσεις προκύπτει ένα έλλειμμα για τις τράπεζες περίπου 50 δισ αλλά λόγω της σύνθεσης του ενεργητικού έχουν φθάσει στα 100 δις ευρώ το οποίο καλύπτεται από την ΕΚΤ από την οποία οι ελληνικές τράπεζες έχουν δανεισθεί 95 δις ευρώ.

SHARE