Τράπεζες – Αλβανία: Μείωση καταθέσεων – Μικρότερο μερίδιο αγοράς για τις ελληνικές – Αύξηση ασφαλίσεων

 

 

 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, οι καταθέσεις, κατά τον Ιούνιο 2015, κατέγραψαν μείωση σε σύγκριση με τον Μάιο 2015. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις στο αλβανικό τραπεζικό σύστημα ανήλθαν τον Ιούνιο τρέχοντος έτους  σε 1.079.047 εκ. Λεκ (περίπου 7,707 δισ. €), ενώ τον Μάιο τ.έ.  ανήλθαν σε 1.081.839 εκ. Λεκ (περίπου 7,727 δισ. €), ήτοι 20 εκ. € περισσότερα από τον Ιούνιο τ.έ.

Πτώση μεριδίου ελληνικών και ιταλικών τραπεζών στην Αλβανία

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών Αλβανίας, η κρίση χρέους στην Ελλάδα οδήγησε, μεταξύ άλλων, και στη μείωση του ειδικού βάρους των ελληνικών τραπεζών στην Αλβανία. Το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών, το β΄ τρίμηνο 2015, αντανακλά το 15,4% του συνόλου του ενεργητικού των τραπεζών στη χώρα, ενώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 16,84%.

Οι τρείς ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία κατέγραψαν μέσα σε ένα εξάμηνο, συνολικά, μείωση του ενεργητικού τους κατά 7,74%, ενώ κατά την ίδια περίοδο το ενεργητικό του αλβανικού τραπεζικού συστήματος αυξήθηκε κατά 0,85%. Τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στα ενεργητικό της σημείωσε η Tirana Bank με 9,97% και ακολουθεί η NBG με 7,45% και η Alpha Bank με 5,03%.

Ανεξάρτητα από τις δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας και της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, ο φόβος για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ επηρέασε τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες στην Αλβανία, στις οποίες σημειώθηκαν σημαντικές αναλήψεις. Το α΄ εξάμηνο του 2015, οι αναλήψεις καταθέσεων από τις τρεις ελληνικές τράπεζες στην Αλβανία έφθασαν τα 19,064 δισ. Λεκ, δηλ. περίπου 136 εκ. €. Έτσι, ενώ το Δεκέμβριο του 2014, οι τράπεζες με ελληνικό κεφαλαίο στην Αλβανία, κατείχαν το 16,41% του συνόλου των καταθέσεων στη χώρα, τον Ιούνιο του 2015 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 14,62%. Οι τράπεζες που επωφελήθηκαν πιο πολύ από την ανάληψη καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες στην Αλβανία, φαίνεται ότι είναι η τουρκική Banka Kombëtare Tregtare (ΒΚΤ) και η αλβανική τράπεζα Credins, οι καταθέσεις των οποίων αυξήθηκαν για την ίδια περίοδο, με 13,96 δισ. Λεκ (περ. 99,7 εκ. €) και 11,72 δισ. Λεκ (περ. 83,68 εκ. €) αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μείωση στις τραπεζικές καταθέσεις καταγράφηκε και στις δύο ιταλικών συμφερόντων τράπεζες. Συγκεκριμένα κατά το α΄ εξάμηνο 2015, οι καταθέσεις στην Intesa Sanpaolo Bank μειώθηκαν κατά 3,73 δισ. Λεκ (περ. 26,64 εκ. €) ή 3,08% και στην Veneto Banka κατά 2,232 δισ. Λεκ (περ. 15,94 εκ. €) ή 10,18%. Όσον αφορά στο ενεργητικό, η Intesa Sanpaolo Bank κατέγραψε μείωση 3,57% και η Veneto Banka 2,21%.
Μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων

 

 

Σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων,  το β΄ τρίμηνο του 2015, μειώθηκαν στο 20%, ενώ το α΄ τρίμηνο του 2015, ανήλθαν σε 22,7%.

 

Πορεία της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς, (Ιανουάριος-Ιούλιος 2015)

 

Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, η ασφαλιστική αγορά σημείωσε αύξηση 21,04% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014. Τα ακαθάριστα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 7,73 δισ. Λεκ (περίπου 55,21 εκ. €), σημειώνοντας αύξηση κατά 1,344 δισ. Λεκ (περίπου 9,6 εκ. €). Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 603.802, καταγράφοντας άνοδο 9,16%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα ακαθάριστα ασφάλιστρα για ασφάλειες που δεν αφορούν τη ζωή ανήλθαν σε 7,168 δισ. Λεκ (περίπου 51,2 εκ. €), σημειώνοντας αύξηση 24,56% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ο αριθμός των συμβολαίων σημείωσε αύξηση 9,95% και έφθασε τις 541.138. Από την άλλη πλευρά, τα ακαθάριστα ασφάλιστρα για τις ασφάλειες ζωής ανήλθαν σε 548,59 εκ. Λεκ (περίπου 3,9 εκ. €), σημειώνοντας αύξηση 9,17 %  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Σε αριθμό, ανήλθαν σε 62.654, καταγράφοντας αύξηση 2.80%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, οι πληρωμές των απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 13,29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2014, φθάνοντας στα 1,756 δισ. Λεκ (περίπου 12,54 εκ. €). Ο αριθμός των απαιτήσεων που κατεβλήθησαν σημείωσε άνοδο κατά 1.655, φθάνοντας στο σύνολο τις 16.855. Από αυτές, οι 16.377 αφορούσαν σε ασφάλειες που δεν αφορούν στη ζωή και οι 478 αφορούσαν σε ασφάλειες ζωής.

 

ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό Δελτίο ελληνικής πρεσβείας

SHARE