Τράπεζα Πειραιώς: Μία νέα μετοχή για κάθε 20 παλαιές

 

 Πειραιώς: Πρωτοβουλίες για μείωση του κόστους παραγωγής - Κεντρική Εικόνα/Video
Η Τράπεζα Πειραιώς  θα προτείνει reverse split της μετοχής, με αναλογία 20 παλαιές μετοχές για μια καινούργια, στην γενική συνέλευση της 28ης Ιουνίου, σύμφωνα με την ατζέντα της συνέλευσης.

Η κίνηση αυτή θα αυξήσει την ονομαστική αξία κάθε μετοχής στα 6 ευρώ από 0,30 ευρώ.

SHARE