Τράπεζα Κύπρου: “Ξεχρέωσε” τον ELA

Αποτέλεσμα εικόνας για TRAPEZA KYPROYΤην πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA) ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία από τον Μάρτιο του 2013 έχει καταβάλλει συνολικά 11,4 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την τράπεζα και συμβάλλει στην ανάκτηση της θέσης της διεθνή αγορά. Όπως επισημαίνεται επίσης, η αποπληρωμή του ELA επιτεύχθηκε μέσα από μία σειρά ενεργειών, όπως:

  • η απομόχλευση των κύριων περιουσιακών στοιχείων
  • η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
  • η αύξηση των καταθέσεων
  • η αποπληρωμή και η λήξη κρατικών ομολόγων
  • η μετατροπή περιουσιακών στοιχείων σε περιουσιακά στοιχεία, αποδεκτά ως εγγυήσεις για πιστοδοτικές πράξεις του ευρωσυστήματος.

O διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Τζον Χούρικαν, εκτίμησε πως η αποπληρωμή του ELA θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη προς την Τράπεζα .

 

SHARE