Τράπεζα Κύπρου: Αποτελέσματα έτους 2011

Σε 1 δις 371 εκατομμύρια ανήλθαν οι ζημιές της Τράπεζας Κύπρου το 2011, μετά τη φορολογία και την απομείωση κατά 74% των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα. 

Οι ζημιές του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου είναι αυξημένες κατά 360 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με τις ζημιές, που ανακοίνωσε η Τράπεζα, πριν δύο μήνες στα προκαταρκτικά της αποτελέσματα για το έτος, όταν προέβη σε μείωση της λογιστικής αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που κατέχει κατά 60% της ονομαστικής τους αξίας.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2012, το Συγκρότημα διαβεβαιώνει ότι ”λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος” και ”επικεντρώνεται στη διατήρηση της οργανικής του κερδοφορίας, της υγιούς ρευστότητας, της ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων”.

Ελληνική: «Διαβλέψαμε νωρίς τον κίνδυνο»

«Η Ελληνική Τράπεζα διέβλεψε νωρίς τα προβλήματα της κρίσης χρέους και έγκαιρα περιόρισε την έκθεση της σε ελληνικά ομόλογα, δήλωσε ο ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου», Μάκης Κεραυνός.
Μιλώντας στην έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας, η οποία ομόφωνα ενέκρινε το ψήφισμα για έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης για άντληση €66 εκ., ο κ. Κεραυνός είπε ότι από το Φεβρουάριο του 2010 πριν η Κεντρική Τράπεζα αποστείλει επιστολή προς τις τράπεζες να είναι προσεκτικές, η Ελληνική μείωσε την έκθεση της στην Ελλάδα.

SHARE