Τράπεζα Κύπρου: Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο

Σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο σύμφωνα με τα οποία το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου φέρεται να προχωρεί σε ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων με άλλο τραπεζικό οργανισμό, το Συγκρότημα ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του ευρύτερου προγραμματισμού του για ενίσχυση της κεφαλαιακής του θέσης καθώς και θωράκισης του ισολογισμού του, εξετάζει αριθμό επιλογών. Μια τέτοια πιθανή επιλογή είναι και η ανταλλαγή στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του με μια από τις ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Στο στάδιο αυτό εξετάζονται όλες οι επιλογές για ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης του Συγκροτήματος και δεν υπάρχει τίποτα το συγκεκριμένο προς ανακοίνωση.

SHARE