Τράπεζας Κύπρου: Υποβαθμίζει σε neutral η Citi

Σε neutral από buy υποβάθμισε τη σύσταση για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου η Citi, ενώ υπογραμμίζει ότι δεδομένης της αβεβαιότητας, δεν έχει επαρκείς πληροφορίες για να εκτιμήσει τιμή-στόχο.

Ο οίκος μεταβάλλει τις εκτιμήσεις του για τα κέρδη ανά μετοχή της τράπεζας κατά -11%, 01% και 1% στην περίοδο 2012-2014 λόγω χαμηλότερων καθαρών επιτοκιακών κερδών στο α’ τρίμηνο, που ασντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις χαμηλότερες δαπάνες.

Παράλληλα, η Citi σημειώνει ότι μεγάλο μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου της Κύπρου βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν σημαντικοί μακροοικονομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη.

SHARE