>Το 2012 η επάνοδος των τραπεζών σε αυξητικούς ρυθμούς κερδών

>

Οργανική ανάπτυξη της κερδοφορίας των τραπεζών από το 2012 και μετά, όταν αρχίσει και η προσδοκόμενη ανάκαμψη της ελληνικής Οικονομίας, βλέπουν οι τραπεζίτες. Όπως εκτιμούν, μετά τη μεγάλη πτώση της κερδοφορίας του κλάδου το 2010, οι τράπεζες μπορούν να επανέλθουν σε αυξητικούς ρυθμούς κερδών ενδεχομένως και μέσα στο 2011, εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει γρήγορα στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, πείθοντας τις αγορές και δημιουργώντας τις συνθήκες για την εισροή «φρέσκου» χρήματος στην εγχώρια Οικονομία.

Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, η εισροή ρευστότητας στην ελληνική Οικονομία, είτε με το άνοιγμα των διεθνών αγορών είτε με επενδυτικά κεφάλαια που θα εισέλθουν στη χώρα, θα έχει άμεση και «απότομα» θετική επίπτωση στα αποτελέσματα των τραπεζών, καθώς με το που θα δοθούν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, θα υπάρξει μείωση των επισφαλειών, οι οποίες αποτελούν την «πληγή» στα αποτελέσματα 2010 των τραπεζών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τραπεζίτες θεωρούν πως η κερδοφορία των τραπεζών θα ξαναπεράσει σε θετικούς ρυθμούς αύξησης –οι οποίοι δεν αποκλείεται να είναι εντυπωσιακοί σε ποσοστιαία βάση λόγω της πολύ χαμηλής βάσης εκκίνησής τους– με χρονική υστέρηση μόλις ενός τριμήνου από τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, χωρίς να απαιτηθεί πρώτα η διαπίστωση άλλων βασικών μακροοικονομικών μεγεθών όπως π.χ. η αύξηση της απασχόλησης.

Εν τω μεταξύ, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εικόνα της μεγάλης πτώσης των τραπεζικών κερδών για τη χρήση 2010, με τα αποτελέσματα της Alpha Bank σήμερα, της Εθνικής Τράπεζας αύριο και της Τράπεζας Πειραιώς μεθαύριο.

To consensus της αγοράς αναμένει για την Alpha Bank μείωση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση κατά 75%, υπολογίζοντας τα καθαρά κέρδη του ομίλου για το 2010 στα 88,9 εκατ. ευρώ. Η αντίστοιχη εκτίμηση για τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας είναι ετήσια μείωση κερδών κατά 57%, με τα καθαρά κέρδη χρήσης να υπολογίζονται στα 353,5 εκατ. ευρώ. Οσο για την Τράπεζα Πειραιώς, το consensus της αγοράς αναμένει ζημιές 18,1 εκατ. ευρώ από κέρδη 201,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009.

Σημειώνεται ότι αποτελέσματα χρήσης 2010 έχουν ανακοινώσει ήδη η Eurobank (- 78%), η Τράπεζα Κύπρου (- 2%) και η Marfin Popular Bank (- 50%).

Σύμφωνα με αναλυτές, αιχμή των αποτελεσμάτων των τραπεζών το 2010 θα είναι το ύψος των προβλέψεων για τα επισφαλή δάνεια, τα οποία ωστόσο δεν αποκλείεται να εμφανίσουν μία συνολικότερη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησής τους. Οι αυξημένες προβλέψεις έναντι απομειώσεων δανείων θα είναι ο κύριος επιβαρυντικός παράγοντας για τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση ενδεχομένως την περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας.

Σε επίπεδο δ΄ τριμήνου, οι αναλυτές προβλέπουν πολύ μικρότερη επίπτωση για τις τράπεζες από το κόστος των καταθέσεων και σχεδόν μηδενική αρνητική επίπτωση από τα χαρτοφυλάκια ομολόγων. Όπως εκτιμούν, σε τριμηνιαία βάση η επιβάρυνση από το υψηλό κόστος άντλησης καταθέσεων θα είναι οριακή, καθώς η όποια επίπτωση εξομαλύνεται από την αναπροσαρμογή των επιτοκίων στα δάνεια, με αποτέλεσμα τα έσοδα από τόκους να αναμένονται σταθερά ή ακόμα και ελάχιστα αυξημένα σε τριμηνιαία βάση.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από τα χαρτοφυλάκια ομολόγων, επισημαίνουν ότι ύστερα από την επαναταξινόμηση των ομολόγων τους και τη μεταφορά του κύριου όγκου αυτών στο χαρτοφυλάκιο διακράτησης μέχρι τη λήξη, οι τράπεζες απάλειψαν τον κίνδυνο εμφάνισης ζημιών ήδη από το εννεάμηνο του 2010.

Σε ό,τι αφορά τα κόστη των τραπεζών, αναμένεται αύξησή τους σε τριμηνιαία βάση (παραδοσιακά το δ΄ τρίμηνο είναι το πλέον επιβαρυμένο από πλευράς εξόδων), αλλά μείωσή τους σε ετήσια βάση.

Τέλος, θετική για ένα ακόμη τρίμηνο και μάλιστα αυξητικά, αναμένεται η συμβολή των θυγατρικών εξωτερικού, καθώς στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης υπάρχουν δείγματα σταδιακής ανάκαμψης των Οικονομιών.

Νένα Μαλλιάρα

SHARE