>Το ποσό των 2,9 εκατ. ευρώ αναμένεται να λάβουν οι απολυμένοι της ALDI Ελλάς

>

Έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ αναμένει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση στην Ελλάδα συνδρομή ύψους 2,9 εκατ. ευρώ για να βοηθήσουν τους απολυμένους εργαζόμενους του ALDI.
Τα χρήματα, τα οποία ζήτησαν οι ελληνικές αρχές, θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν 642 εργαζόμενοι που απολύθηκαν από την ALDI να βρουν νέα εργασία, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.
Η πρόταση διαβιβάζεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για έγκριση.
Ο αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη της ΕΕ, κ. László Andor, δήλωσε: ” Οι ΄Ελληνες εργαζόμενοι περνούν μία δύσκολη περίοδο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για την παροχή βοήθειας”, και πρόσθεσε: ” Τα χρήματα που προτείναμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα βοηθήσουν τους εργαζομένους που απολύθηκαν από την ALDI στην Ελλάδα να βρουν νέα εργασία ευκολότερα και γρηγορότερα”.
Το πακέτο βοήθειας του ΕΤΠ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση) που προτάθηκε από την Επιτροπή περιλαμβάνει επαγγελματικό προσανατολισμό και βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση και επανακατάρτιση, προώθηση της επιχειρηματικότητας, υποστήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και επιδόματα κινητικότητας και αναζήτησης εργασίας.
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 4,4 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα χρηματοδοτήσει τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

SHARE