Το κράτος χρωστάει στον ιδιωτικό τομέα 5,047 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου

Ο ΕΟΠΥΥ γίνεται... ΠΕΔΥ

Στα ύψη οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν στα 5,047 δισ. ευρώ. “Πρωταθλητής” ο ΕΟΠΥΥ με 1,205 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι:

1) Οι συνολικές οφειλές των υπουργείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυξήθηκαν στα 3,927 δισ. ευρώ στις 31-03-2017 από 3,829 δισ. ευρώ στις 28-02-2017. Αυξήθηκαν δηλαδή κατά περίπου 100.000.000 ευρώ μέσα στον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Οι οφειλές των υπουργείων ανήλθαν σε 198.000.000 ευρώ στο τέλος Μαρτίου από 168.000.000 ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου. Αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 30.000.000 ευρώ εντός του Μαρτίου.

β) Τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων μειώθηκαν στα 2,297 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου από 2,361 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2015. Σημείωσαν, δηλαδή, μείωση κατά 68 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων είναι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ. Ο εν λόγω οργανισμός όφειλε στο τέλος Μαρτίου 1,205 δισ. ευρώ έναντι 1,334 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου.

γ) Οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 364.000.000 ευρώ στο τέλος Μαρτίου, από 305.000.000 ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου.

δ) Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσοκομείων έφθασαν τα 618.000.000 ευρώ στο τέλος Μαρτίου από 574.000.000 ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου.

SHARE