>Τι ζητάει το ΔΝΤ για την επόμενη τριετία

>
Την έγκαιρη λήψη μέτρων από τις ελληνικές τράπεζες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους εισηγείται το ΔΝΤ, διαβλέποντας ενίσχυση των πιέσεων, λόγω της διατήρησης του δημοσιονομικού προβλήματος, που συμπιέζει τη ρευστότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΝΤ εκτιμά ότι ίσως χρειαστούν και νέες εγγυήσεις, προς τις τράπεζες, ενώ προτείνει επιβράδυνση του ρυθμού απεξάρτησης των τραπεζών από την ΕΚΤ.

Όπως σημειώνει, το τραπεζικό σύστημα πρέπει να αποκολληθεί από την έκτακτη ρευστότητα που παρέχει το Ευρωσύστημα, αλλά υπογραμμίζει πως θα «χρειαστεί χρόνος, αφού η εύθραυστη μακροοικονομική και δημοσιονομική κατάσταση δεν μπορεί να υποστεί τις συνέπειες μιας γρήγορης αποκοπής των τραπεζών από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο, που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, προέβλεπε την έναρξη των διαδικασιών απεξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ, από τον ερχόμενο Μάιο

Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα το ΔΝΤ, προτείνει και νέο πακέτο ρευστότητας, χωρίς να διευκρινίζεται αν εννοεί τα 30 δισ. ευρώ, που είχε συναποφασιστεί το Φεβρουάριο μεταξύ κυβέρνησης, Τράπεζας Ελλάδος και τρόικας, ή ένα νέο πακέτο. Πάντως, τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στο υπουργείο Οικονομικών να παρέχει εγγυήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να εξασφαλίσει ρευστότητα στις τράπεζες που αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες (ρευστότητας).

Τέλος, το ΔΝΤ καλεί τις τράπεζες να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, με την πώληση περιουσιακών τους στοιχείων, όπως θυγατρικές σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και να απαλλαγούν από περιφερειακά χαρτοφυλάκια δανειοδότησης.

SHARE