>Τι απαντά η Proton για την υπόθεση υπεξαίρεσης

> Α) Η Τράπεζα ελέγχεται στο πλαίσια πορίσματος της Τραπέζης της Ελλάδος για το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσής της ως προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διατάξεις σχετικές με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Τράπεζα εντός της ορισθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος προθεσμίας θα εκθέσει τις απόψεις της επί του σχετικού πορίσματος.

Β) Δεν διαφαίνεται ότι η περί “υπεξαιρέσεως” κατηγορία αφορά την περιουσία της Τραπέζης και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος προκλήσεως περαιτέρω ανησυχίας.

Γ) Η Διοίκηση της Τράπεζας βρίσκεται σε συνεχή επαφή και αρμονική συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και είναι έτοιμη να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειαστεί για πρόληψη ή/και καταστολή οποιασδήποτε παραβατικής πράξεως.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Proton Bank συνεχίζουν την άοκνη προσπάθειά τους για την ισχυροποίηση της Τράπεζας μέσα στην δύσκολη περίοδο που διανύει τόσο η χώρα μας όσο και το Τραπεζικό σύστημα ειδικότερα. Η προετοιμασία για την περαιτέρω θωράκιση της Proton μέσω της προγραμματισθείσας κεφαλαιακής της ενίσχυσης συνολικού ύψους 100 εκ. ευρώ μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και ισόποσης κάλυψης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Το Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης αναμένεται να εγκριθεί εντός των επομένων ημερών και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι επόμενες ενέργειες.

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με διάθεση για δουλειά και επιτυχία, ανεπηρέαστοι από εξωγενείς δυσκολίες, θα δώσουμε όλοι μαζί την μάχη για την πρόοδο της Τράπεζας, συμβάλλοντας έτσι και στην γενικότερη προσπάθεια που οι καιροί επιβάλλουν.

SHARE