Τιτάν: Αγοραπωλησίες μετοχών από την Εθνική Τράπεζα

Στην πώληση και αγορά μετοχών της Τιτάν προέβη η Εθνική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Τιτάν, η Εθνική Τράπεζα, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, μη εκτελεστικό μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέβη την 10/2/2017 σε πώληση 9.000 κοινών μετοχών και την 13/2/2017 σε πώληση 4.000 κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας € 201.229,59 και € 89.398,00 αντίστοιχα.

SHARE