>Τα ταμεία είπαν ναι στην κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΤΕ – Το ΙΚΑ εξετάζει αύξηση συμμετοχής – Αποπληρώνει τις προνομιούχες τέλος 2010

>

Διατεθειμένα όχι μόνο να συμμετάσχουν αλλά και να αυξήσουν το ποσοστό τους στην Εθνική τράπεζα μέσω της αύξησης και του ομολογιακού είναι τα 55 ασφαλιστικά ταμεία τα οποία συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής τράπεζας. Με βάση τις πρώτες επαφές που έχουν υπάρξει τα ασφαλιστικά ταμεία είναι θετικά, ενώ το ΙΚΑ δεν αποκλείεται να αυξήσει και την συμμετοχή του στην Εθνική τράπεζα.

Έως το τέλος της άλλης εβδομάδας τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν οριστικοποιήσει την επενδυτική τους στρατηγική και με βάση συγκλίνουσες πληροφορίες η συντριπτική πλειοψηφία των ταμείων θα συμμετάσχουν ενεργά ενώ ορισμένα εξ αυτών που διαθέτουν πλεονάζουσα ρευστότητα είναι διατεθειμένα να αυξήσουν την συμμετοχή τους.
Καλό κλίμα και αποδοχή του μεγάλου εγχειρήματος της Εθνικής επικρατεί και στα επιτελεία των ξένων επενδυτών οι οποίοι σε συντριπτικό βαθμό θα συμμετάσχουν.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί το εξής η κεφαλαιακή ενίσχυση της Εθνικής δεν είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. Πραγματοποιείται στην χειρότερη περίοδο για την Ελλάδα και την οικονομία της και η επιτυχία της Εθνικής θα έχει τεράστια σημασία.
Συν τοις άλλοις τα 1,8 δις ευρώ που θα συγκεντρώσει μετά την υποχώρηση των αποτιμήσεων αντιστοιχούν ενδεχομένως σε κεφαλαιακή ενίσχυση 4 δις ευρώ με βάση τις κεφαλαιοποιήσεις του 2007 ή αρχών του 2008.
Όλες οι ενδείξεις πάντως δείχνουν ότι η προσπάθεια της Εθνικής θα είναι επιτυχής.
Η μετοχική σύνθεση της Εθνικής έχει ως εξής
Ξένοι 35,4%, Ασφαλιστικά Ταμεία ΝΠΔΔ 12,3% Ασφαλιστικά Ταμεία ΝΠΙΔ 4,2%, Εκκλησία και Μητροπόλεις 1,6%, θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού 2%, ιδιώτες 40%, ιδρύματα και κληροδοτήματα 4,1% εταιρίες 2,8%, θυγατρικές σύλλογοι, νοσοκομεία 1,6% κ.α.
Επενδυτές όπως το Κατάρ που ελέγχει το 0,8% της Εθνικής είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν ενεργά στην αύξηση και στην ομολογία της Εθνικής με στόχο να φθάσουν έως το 1,5%.
Τα σενάρια που φέρουν την Deutsche Bank να σχεδιάζει να αποκτήσει ποσοστό στην Εθνική δεν φαίνεται να ευσταθούν.
Η Εκκλησία με ποσοστό 1,6% προσεχώς θα αποφασίσει αν θα συμμετάσχει. Σημειώνεται ότι είχε διαφωνήσει με την Εθνική για την μη διανομή μερίσματος αλλά η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται με καλούς όρους.
Οι ιδιώτες θα συμμετάσχουν σε μεγάλο ποσοστό καθώς η αύξηση πραγματοποιείται σε καλή τιμή.
Σε μια αύξηση συνολικά 1,8 δις ευρώ τα ταμεία θα εισφέρουν 300 εκατ ευρώ.
Οι ξένοι 630 εκατ ευρώ και οι μικρομέτοχοι οριακά υψηλότερα των 600 εκατ ευρώ.
Είναι προφανές ότι η βασική επιδίωξη είναι ο βασικός πυρήνας των ξένων και των μικρομετόχων να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου.

Αποπληρώνει στο τέλος του 2010 τις προνομιούχες μετοχές

Η Εθνική έχει λάβει από το ελληνικό δημόσιο κεφαλαιακή ενίσχυση 350 εκατ ευρώ υπό την μορφή προνομιούχων μετοχών.
Στόχος της τράπεζας είναι στο τέλος του 2010 να έχει αποπληρώσει τα 350 εκατ ευρώ προς το δημόσιο και να επικεντρωθεί στα επόμενα στρατηγικά της σχέδια.

Πως θα κινηθούν οι μέτοχοι της Εθνικής

Ξένοι 35,4%

Από το 35,4% το 27% είναι ξένοι θεσμικοί από την Ευρώπη και περίπου 8% από τις ΗΠΑ.

Συνολικά 3840 ξένοι μέτοχοι

Η Bank of New York Mellon με ποσοστό 5,4% ως θεματοφύλακας

Το 5,2% των κοινών μετοχών διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ υπό την μορφή ADRs.

Το Qatar με ποσοστό 0,8% θα συμμετάσχει

Η επικρατούσα αίσθηση είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ξένων θα συμμετάσχουν.
Όσα funds δεν ασκήσουν τα δικαιώματα τους θα τα πωλήσουν και προφανώς θα υπάρξει ζήτηση.

Ασφαλιστικά Ταμεία ΝΠΔΔ 12,3% ΝΠΙΔ 4,2%

Τα 55 ταμεία θα συμμετάσχουν στην κεφαλαιακή ενίσχυση.

Εκκλησία και Μητροπόλεις 1,6%

Ερωτηματικό αποτελεί η Εκκλησία πιθανότατα να συμμετάσχει παρά τις αντιδράσεις για το μέρισμα.

Θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού 2%

Φυσικά και άλλα πρόσωπα και ιδιώτες 40%

Ιδρύματα και κληροδοτήματα 4,1%

Εταιρίες 2,8%

Θυγατρικές, σύλλογοι, νοσοκομεία 1,6%

Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας ελέγχει 7,5% ενώ το άμεσο ποσοστό δημοσίου 0,49%.

SHARE