ΤΑΙΠΕΔ: Σε εξέλιξη η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ

Η διαδικασία αποκρατικοποίησης του ομίλου ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα, αναφέρει το Ταμείο Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σε αποψινή του ανακοίνωση, με αφορμή την προσφυγή κατά του διαγωνισμού που κατέθεσε η Fund Energy, η οποία αποκλείστηκε από το διαγωνισμό με απόφαση του Ταμείου.

Το ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει ότι στην πρόσκληση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος προβλέπονται αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια, που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου ο υποψήφιος να επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς και προσθέτει:

-Η Fund Energy υπέβαλε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και ειδοποιήθηκε αμέσως, σύμφωνα με την Πρόσκληση, από τους συμβούλους του Ταμείου ότι δεν πληροί τα αναφερόμενα στο σημείο 2 του κεφαλαίου ΙΙ της Πρόσκλησης χρηματοοικονομικά κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια σχετικά με την εμπειρία στον τομέα της ενέργειας.

-Οι επιστολές τραπεζών, που στη συνέχεια υποβλήθηκαν από την Fund Energy στα πλαίσια των διευκρινίσεων της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υπέβαλε, ήταν ενδεικτικές της οικονομικής επιφάνειας του μετόχου και μιας μη κατονομαζόμενης συνδεδεμένης με την Fund Energy επιχείρησης και όχι της οικονομικής ευρωστίας του Ενδιαφερομένου που υπέβαλε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, όπως απαιτείται από την Πρόσκληση.

-Το ΤΑΙΠΕΔ εξέτασε, διά των συμβούλων του, όλα τα στοιχεία που συμπληρωματικά υπέβαλε η Fund Energy και η σχετική απόφαση για τον αποκλεισμό της από την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ελήφθη ομόφωνα από τους Πωλητές (ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ) με βάση σχετική εισήγηση των νομικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων τους.

«Ο απόλυτος σεβασμός των όρων της Πρόσκλησης και των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων αποτελεί απαράβατο κανόνα για το ΤΑΙΠΕΔ και στηρίζει την αξιοπιστία των διαγωνιστικών διαδικασιών του» καταλήγει το Ταμείο.

SHARE