Σφακιανάκης: Στα 7,4 εκατ. ευρώ οι ζημιές προ φόρων το 2016

Σε ζημιές 7,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν για τον όμιλο Σφακιανάκη τα αποτελέσματα προ φόρων το 2016, βελτιωμένα κατά 59,8%. Σε επίπεδο εταιρείας ήταν στα -5,7 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 79,1% σε σχέση με το 2015. Όπως σημειώνει η εισηγμένη στη σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με επενδυτική ζημιά ποσού €3,9 εκατ. λόγω της αποεπένδυσης από την Αθωνική Τεχνική Α.Ε.

Αναλυτικά η εταιρεία αναφέρει:

Η απόδοση των σημαντικότερων δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι αισθητά βελτιωμένη:

Εμπόριο αυτοκινήτων. Η αγορά το 2016 με 78.873 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασε άνοδο 4,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η SUZUKI το 2016 πραγματοποίησε 4.137 ταξινομήσεις αυτοκινήτων με μερίδιο αγοράς 5,2% το οποίο την κατατάσσει 8η μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο κλάδος Λιανικής συνεχίζει την ανοδική πορεία κατακτώντας μερίδιο αγοράς στα επιβατικά αυτοκίνητα 12,5% (από 12,4% το 2015) με πωλήσεις 9.825 επιβατικών αυτοκινήτων (PC), 676 ελαφρών φορτηγών (LCV) και 1.726 μεταχειρισμένων. Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 15,5% της ελληνικής αγοράς (από 15,4% το 2015).

Μίσθωση οχημάτων. Τα έσοδα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται κατά 10,4% και στόλος υπό διαχείριση φτάνει τα 6.755 οχήματα (+12,5%) διατηρώντας ένα ποσοστό εκμετάλλευσης άνω του 96%. Ο κλάδος RentACar(RAC), αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού αλλά και το ισχυρό brand της ENTERPRISE, έχει αυξημένα μισθώματα κατά 12,5%. Ο στόλος των προς ενοικίαση οχημάτων ξεπερνάει τις 3.500 (+7,9%) και είναι πλέον από τους νεώτερους στην αγορά μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιήθηκε.

Βαρέα οχήματα, μηχανήματα και βιομηχανικά είδη. Η περιορισμένη αύξηση πωλήσεων κατά 1,7% συνοδεύτηκε από σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 455% στα € 0,4 εκατ.

Στις 27.12.2016 εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και Executive Lease A.E. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31.12.2015 λογίστηκαν για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το 2016 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το 2016 ανήλθαν σε € 274,5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 8,9% σε σχέση με τις πωλήσεις του 2015 ενώ οι πωλήσεις της Εταιρείας βελτιώθηκαν επίσης κατά 23,8% φτάνοντας τα € 257,1 εκατ.

Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 25,6% (από 25,7%) για τον Όμιλο και σε 25,7% (από 10,9%) για την Εταιρεία.

Συνεχίζοντας τη συντηρητική πολιτική των προηγούμενων ετών, οι νέες προβλέψεις ανήλθαν σε € 3,8 εκατ. για τον Όμιλο και € 1,1 εκατ. για την Εταιρεία καλύπτοντας κυρίως επισφαλείς απαιτήσεις.

Ο Όμιλος διευρύνει τη λειτουργική του κερδοφορία με το αποτέλεσμα EBITDA να διαμορφώνεται σε € 25,4 εκατ. έναντι € 17,4 εκατ. την περσινή περίοδο (+46,2%). Το λειτουργικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία περνά σε θετικό πρόσημο κλείνοντας στα € 26,9 εκατ. από € -0,7 εκατ. το 2015.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται σε € -7,4 εκατ. για τον Όμιλο βελτιωμένα κατά 59,8% και € -5,7 εκατ. για την Εταιρεία βελτιωμένα κατά 79,1% σε σχέση με το 2015. Σημειώνεται ότι, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με επενδυτική ζημιά ποσού € 3,9 εκατ. λόγω της αποεπένδυσης από την Αθωνική Τεχνική Α.Ε.

Ενέργειες άρσης επιτήρησης των μετοχών

Με ξεχωριστή ανακοίνωσή της η Σφακιανάκης γνωστοποιεί τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την άρση της επιτήρησης από τις μετοχές της:

Οι προσπάθειες της Διοίκησης της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία της Επιτήρησης, συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς, των οικονομικών μεγεθών και την αναδιοργάνωση της Εταιρείας και του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, η συγχώνευση της θυγατρικής Executive Lease Α.Ε. από την ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που ολοκληρώθηκε μέσα στη χρήση αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των κλάδων που σχετίζονται με το αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής προσπάθειας είναι η σημαντική βελτίωση των μεγεθών με τις ζημιές προ φόρων να παρουσιάζουν βελτίωση κατά € 11,0 εκατ. για τον Όμιλο και € 21,3 εκατ. για την Εταιρεία.

Η Διοίκηση πιστεύει ότι οι βελτιωμένες  εμπορικές επιδόσεις που συνεχίζει να παρουσιάζει ο Όμιλος Σφακιανάκη σε μια ακόμη εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς θα οδηγήσουν σύντομα σε περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων.

SHARE