>Συστάσεις της τρόικας σε τράπεζες για ομόλογα

>
Οι εκπρόσωποι της τρόικας ζητούν από τις τράπεζες να περιορίσουν την έκθεσή τους σε ελληνικό χρέος.

Η οδηγία τους είναι σαφής: μην προχωρείτε σε ανανεώσεις των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που έχετε στα χαρτοφυλάκιά σας.

Επιπλέον, έχουν ζητήσει να μειώσουν δραστικά και τη συμμετοχή τους στις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.

Βασικοί στόχοι είναι η μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ και η απελευθέρωση πόρων για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Σύμφωνα με αναλυτές, ελληνικές και κυπριακές τράπεζες κατέχουν ελληνικά ομόλογα περίπου 60 δισ.

SHARE