Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Βρέθηκε θεσμικός επενδυτής – Προς πλήρη κάλυψη η ΑΜΚ

hpeirou trapezaΤην καταρχήν συμφωνία της με θεσμικό επενδυτή της ημεδαπής ανακοίνωσε η διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, ο οποίος θα καταβάλει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που πρέπει να συγκεντρωθούν για να καλυφθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης που αποφασίστηκε στη Γενική της Συνέλευση στις 24.11.2015.

Η συμμετοχή του θεσμικού επενδυτή θα είναι μακροπρόθεσμη, θα διασφαλίζει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της Τράπεζας και την προώθηση της οικονομίας των μελών της και προϋποθέτει – εκτός από τη συγκέντρωση και των υπολοίπων κεφαλαίων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί ικανοποιητική κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας – την υλοποίηση συγκεκριμένων κοινών στρατηγικών αποφάσεων, όπως να παρασχεθεί στο θεσμικό επενδυτή το δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της Τράπεζας για να επιτελεί ρόλο στρατηγικού εταίρου και την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι Ηπειρώτες έχουν την δυνατότητα έως τις 11 Δεκεμβρίου δηλαδή έως την Παρασκευή, ενισχύοντας την συμμετοχή τους να εξακολουθήσουν  να κρατούν  την Τράπεζα Ηπείρου στα χέρια τους.

Σε συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης  τόνισε για μία φορά ακόμη, «ότι είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας να στηρίξουμε την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας.

Να διατηρήσουμε το εργαλείο ανάπτυξης για την περιοχή μας που είναι η δική μας Τράπεζα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Τώρα πρέπει όλοι μαζί να στηρίξουμε την συνέχεια της μοναδικής μας Τράπεζας.»

SHARE