>Συνεργασία της GENIKI Bank με την Amundi Hellas

>

Η GENIKI Bank ανακοίνωσε την συνεργασία της με την Amundi Hellas για την διάθεση των Amundi Funds. Τη Συμφωνία Διάθεσης, μεταξύ της GENIKI Bank και Amundi Hellas, υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλός της GENIKI Bank κ. Francois Turcot και ο Διευθύνων Σύμβουλός της Amundi Hellas κ. Σπυρίδων Κρητικόπουλος, θέτοντας τις βάσεις για μια μακροχρόνια και ισχυρή συνεργασία.

H Amundi είναι η νέα εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων η οποία δημιουργήθηκε συνδυάζοντας την εμπειρία δύο κορυφαίων εταιρειών, της Société Générale με συμμετοχή 25% και της Credit Agricole με συμμετοχή 75%.

Η GENIKI Bank μέσω της συνεργασίας της με την Amundi Hellas για την διάθεση των Amundi Funds επιτυγχάνει αφενός τη διεύρυνση της γκάμας των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της και αφετέρου την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών για τους πελάτες της. H Amundi αποτελεί έναν από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά της διαχείρισης κεφαλαίων με € 690,5 δις κεφάλαια υπό διαχείριση (με στοιχεία Μαρτίου 2011) και πελατειακή βάση που περιλαμβάνει πάνω από 100 εκατομμύρια πελάτες λιανικής και περισσότερους από 3.000 θεσμικούς πελάτες και διανομείς σε περίπου 30 χώρες.

Στο εύρος προϊόντων της Amundi συγκαταλέγονται Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια όλων των τύπων και των κατηγοριών, τα οποία προσφέρουν πρόσβαση σε όλους τους επιμέρους κλάδους της οικονομίας.

Η διάθεση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Amundi θα γίνεται από το δίκτυο των καταστημάτων της GENIKI Bank σε όλη την Ελλάδα.

SHARE