Συνάντηση Στουρνάρα-Μίχαλου για προώθηση μέτρων άμεσης απόδοσης στην οικονομία

Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του παραεμπορίου ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν σήμερα στο υπουργείο Οικονομικών.
Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ ανέπτυξε τις θέσεις και τις απόψεις της Επιμελητηριακής κοινότητας στον υπουργό Οικονομικών, εστιάζοντας στην προώθηση και υλοποίηση μέτρων άμεσης απόδοσης, που θα συμβάλουν στην έξοδο της οικονομίας από την ύφεση και στην ενίσχυση των προσπαθειών του επιχειρηματικού κόσμου για επενδύσεις και ανάπτυξη.
Αναλυτικότερα:
• Ο κ. Μίχαλος τόνισε στον υπουργό την ανάγκη για μεταρρύθμιση του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος, με βασική κατεύθυνση τη μείωση των φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων και πολιτών. Σύμφωνα και με τις μελέτες που έχει καταθέσει το ΕΒΕΑ, ο κ. Μϊχαλος πρότεινε την καθιέρωση φορολογικού συντελεστή 15% για τις επιχειρήσεις και τη διατήρησή του στο επίπεδο αυτό, τουλάχιστον για μία πενταετία. Παράλληλα πρότεινε τη δια νόμου επιβολή της αυτοπληροφόρησης του Δημοσίου, με στόχο να μειωθεί ριζικά η γραφειοκρατία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ στην ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής και στην εξυγίανση και ενίσχυση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Εναλλακτικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ ζήτησε από τον υπουργό να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής αντικειμενικών κριτηρίων, μόνο για τις περιπτώσεις εκείνων των επαγγελματικών ομάδων που αποδεδειγμένα, με βάση τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ. φοροαποφεύγουν συστηματικά. Ακόμη, επανέφερε το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες τουρισμού, καθώς και το μείζον ζήτημα του συμψηφισμού των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
• Για την πάταξη του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου, ο κ. Μίχαλος επανέφερε την πρόταση του ΕΒΕΑ για τη σύσταση Σώματος Δίωξης Παραεμπορίου προκειμένου να εκλείψουν τα ανυπέρβλητα προβλήματα που δημιουργούνται από την εμπλοκή στο ελεγκτικό και κατασταλτικό έργο της Πολιτείας, από τις συναρμοδιότητες δεκάδων υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ, βασική αιτία του τεράστιου αυτού προβλήματος, που αποστερεί έσοδα τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ από τα δημόσια ταμεία και διαφυγόντα τζίρο από την αγορά 25 δισ. ευρώ, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά, την ώρα, μάλιστα, που οι πολίτες υφίστανται δραματικές μειώσεις αποδοχών και οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο η μία μετά την άλλη, είναι η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία που διέπει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση πρέπει να θέσει άμεσα σε πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία του προαναφερόμενου Σώματος, που θα έχει όλες ανεξαρτήτως τις αρμοδιότητες στο επίπονο έργο της πάταξης του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου. Και βέβαια, αδήριτη είναι η ανάγκη κωδικοποίησης, εκσυγχρονισμού και αυστηροποίησης των νόμων και διατάξεων που αφορούν τα συγκεκριμένα αδικήματα.
• Την ενεργή συμμετοχή των Επιμελητηρίων όλης της χώρας για την άμεση διοχέτευση πόρων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα ο κ. Μίχαλος πρότεινε την άμεση αξιοποίηση χρημάτων του ΕΣΠΑ ύψους 2 δισ. ευρώ προκειμένου να στραφούν στην πραγματική οικονομία. Τη διαχείριση του κονδυλίου θα πρέπει να έχει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), η οποία με ευθύνη της θα συστήσει 59 επιτροπές, στα 59 κατά τόπους Επιμελητήρια. Στις επιτροπές αυτές θα συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι τραπεζών προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των τραπεζικών κριτηρίων δανειοδότησης. Τα κονδύλια αυτά, με τη συνδρομή της ΚΕΕΕ και μέσω του δικτύου των 59 τοπικών επιμελητηρίων θα διατεθούν, μέσα από συγκεκριμένο ελεγκτικό μηχανισμό καταβολής, προκειμένου να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία και οι παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που με τη σειρά τους θα προσφέρουν θέσεις εργασίας. Επιπλέον, τα Επιμελητήρια, μέσω της δικτύωσής τους με Επιμελητήρια του εξωτερικού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.
• Ο κ. Μίχαλος ενημέρωσε τον υπουργό Οικονομικών για την πρόταση για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Αττική, που ήδη έχει υποβάλει στον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών κ. Νότη Μηταράκη. Συγκεκριμένα, ο κ. Μίχαλος ζήτησε την ένταξη στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» Σχεδίου Δράσης που έχει καταρτίσει το ΕΒΕΑ με τίτλο «Μελέτη για την υλοποίηση προγραμμάτων παροχής επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων και άνεργων στην περιοχή της Αθήνας».
• Τέλος, ο κ. Μίχαλος ανέφερε ως μία από τις σημαντικότερες δράσεις που χρειάζονται άμεση και πρακτική υποστήριξη, την αύξηση των εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΑ ήδη δραστηριοποιείται ενεργά και έχει θέσει υπό την αιγίδα του μια μεγάλη εξαγωγικού χαρακτήρα έκθεση ελληνικών προϊόντων, με την ονομασία “Made In Greece Expo”, ενώ θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ακόμη πιο δυναμικά σε τέτοιου είδους δράσεις που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και κατά συνέπεια και στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής.

SHARE