>Συμφωνία συνεργασίας Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και την Τ Bank

>

Συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη ανάμεσα στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και την Τ Bank. Η συμφωνία στοχεύει στην υλοποίηση του προγράμματος «Πράσινη Ενέργεια στην Κρήτη» και αφορά στη χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων σε επενδυτές για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων.
Η συνεργασία έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση της κατασκευής άνω των 200 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 80 kW που θα επιλεγούν από ένα σύνολο 1200 που έχουν αδειοδοτηθεί στην Κρήτη. Η επιλογή των πάρκων θα εξασφαλίζει τόσο την οικονομική όσο και την κατασκευαστική επάρκεια των επενδύσεων. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 50 εκατ. ευρώ, σε χρονικό ορίζοντα έξι μηνών. Η συνεργασία του Ομίλου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα έρχεται σε συνέχεια της συνεργασίας της Παγκρήτιας Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω της οποίας διοχετεύθηκαν από το 2007, κεφάλαια ύψους 75 εκατ. ευρώ στην Κρήτη, για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων υποδομής και για επενδύσεις στις Μ.Μ.Ε. Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας ο Πρόεδρος του ΤΤ, κ. Κλέων Παπαδόπουλος δήλωσε ότι «η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας αποτελεί μέρος μιας σειράς ενεργειών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που αποσκοπούν στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η συνεργασία του ομίλου του ΤΤ με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων θα συνεισφέρει στο ενεργειακό κεφάλαιο αλλά και στην οικονομία της Κρήτης διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον».

SHARE