>Στόχος η Attica Bank να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά

>

Στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Attica Bank στην παρούσα οικονομική στιγμή και στο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια στο τραπεζικό σύστημα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Attica Bank κ. Ιωάννης Γαμβρίλης σε ομιλία του, προς τα στελέχη και το προσωπικό της τράπεζας στη Βόρεια Ελλάδα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 75ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

“Στόχος μας είναι η Attica Bank να ενισχύσει την παρουσία της στην τραπεζική αγορά ως εξειδικευμένη και ευέλικτη τράπεζα, η οποία με την τεχνογνωσία που διαθέτει και την φιλικότητα που τη διακρίνει στη συνεργασία με τους πελάτες της, θα συντελέσει αποτελεσματικά στη προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γαμβρίλης και πρόσθεσε: “Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της Τράπεζάς μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Χάρη στους ανθρώπους μας και το όραμά μας, εκεί που οι άλλοι βλέπουν ύφεση, εμείς βλέπουμε ευκαιρία για ανάπτυξη”.

Για την τράπεζα, σημείωσε, “η κρίση αποτελεί ευκαιρία να εκφράσει ένα νέο ξεκάθαρο όραμα, να θέσει στόχους και να τους πραγματοποιήσει με μελέτη και σχέδιο. Παραμένουμε σε ετοιμότητα και εξετάζουμε προσεκτικά και τεκμηριωμένα όλες τις παραμέτρους, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή την προσέγγιση ευρύτερων τμημάτων της αγοράς”.

Στη συνέχεια παρατίθενται αποσπάσματα της ομιλίας:

«Την τελευταία διετία το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο της εξέλιξής του, αντιμετωπίζοντας αρχικά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και στη συνέχεια τις συνέπειες της υποχώρησης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

Όπως είναι αναμενόμενο, η κατάσταση που διαμορφώνεται τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ειδικότερα, γεννά προβληματισμό αλλά και προσδοκίες, όσον αφορά την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων, αλλά και όσον αφορά την μέσο-μακροπρόθεσμη πορεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Δυο θέματα θέλω να επισημάνω και τα οποία θα μας απασχολήσουν: Το πρώτο αφορά στην καθημερινή διαχείριση των επιπτώσεων της ύφεσης την οποία διέρχεται η χώρα, ενώ το δεύτερο αφορά στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και στη θέση της Τράπεζας μέσα σε αυτό.

Στην τρέχουσα περίοδο, λόγω της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο βασικά ζητήματα: την αύξηση των επισφαλειών και τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας.

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το τελευταίο διάστημα, ο δείκτης των καθυστερήσεων ως ποσοστό του συνόλου των χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών έχει επιδεινωθεί. Παράλληλα, ο αντίστοιχος δείκτης της Τράπεζας παρέμεινε χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενώ ο δείκτης κάλυψης των καθυστερημένων δανείων από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα από τον μέσο όρο του τραπεζικού συστήματος.

Η συγκριτικά καλύτερη θέση της Τράπεζάς μας, οφείλεται σε μια σταθερή, συνεπή αλλά και νοικοκυρεμένη πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις προβλέψεις.

Όσον αφορά τη ρευστότητα, όπως γνωρίζετε η επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και οι διαδοχικές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ελληνικού Δημοσίου και των ελληνικών τραπεζών εντός του 2010, οδήγησαν σε αύξηση του κόστους καταθέσεων, αποκλεισμό των τραπεζών από τις διεθνείς αγορές χρήματος και στροφή των τραπεζών προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας.

Βασική προϋπόθεση για την εξομάλυνση των συνθηκών άντλησης ρευστότητας και την απεξάρτηση από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η βελτίωση της ψυχολογίας στην αγορά. Για να συμβεί αυτό, είναι αναγκαίο να τηρηθούν πιστά οι δεσμεύσεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Κυβέρνησης.

Όσον αφορά τη διαχείριση της ρευστότητας στην Τράπεζα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες, η Τράπεζα δεν αντιμετώπισε ποτέ κανένα πρόβλημα, καθώς έχει φροντίσει να διευρύνει τις πηγές ρευστότητας που έχει στη διάθεσή της.

Ως γενικότερο σχόλιο στην περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης στην Attica Bank, θα ήθελα να προσθέσω ότι αταλάντευτη πολιτική της Τράπεζας είναι η στήριξη της πραγματικής οικονομίας μέσω παροχής ρευστότητας προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στο βαθμό που η οικονομική συγκυρία επιτρέπει. Η διατήρηση ενός φιλικού, κοινωνικού προσώπου και η αλληλεγγύη προς τους πελάτες αποτελούν διαχρονικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας”.

Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη θέση της Τράπεζας μέσα σε αυτό, ο κύριος Γαμβρίλης επεσήμανε τα παρακάτω:

«Αν και οι χειρισμοί των τραπεζών μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της κρίσης υπήρξαν αποτελεσματικοί, γεγονός παραμένει ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά το πέρας του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής θα είναι διαφορετικές από εκείνες που οδήγησαν στη μεγέθυνση των ελληνικών τραπεζών, και αυτό για πολλούς, καθιστά μια αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα μάλλον αναπόφευκτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αναδιάταξη αυτή για να είναι επιτυχημένη, δεν πρέπει να είναι βεβιασμένη –δηλαδή δεν πρέπει να είναι συγχώνευση για την συγχώνευση- και δεν πρέπει να είναι αναγκαστικά συνώνυμη με τη δημιουργία τραπεζών μεγάλου μεγέθους.

Στο βαθμό που κάποια τράπεζα είναι σε θέση να εξειδικεύεται παραμένοντας βιώσιμη μακροπρόθεσμα, τότε έχει και λόγο ύπαρξης στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό έχει αποδειχτεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Η Attica Bank είναι μια τέτοια τράπεζα. Ανεξάρτητα από το μέγεθός της, το οποίο πρέπει και μπορεί να μεγαλώσει, η ταχύτητα και η φιλικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι πελάτες της, η υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια, η τεχνογνωσία που διαθέτει και χάρη στο βασικό της μέτοχο, το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και η χρηστή διαχείριση, βοηθούν την Τράπεζα να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο επιχειρηματικό της περιβάλλον αποτελεσματικά.

Στόχος μας είναι η Attica Bank να ενισχύσει την παρουσία της στην τραπεζική αγορά ως εξειδικευμένη και ευέλικτη τράπεζα, η οποία με την τεχνογνωσία που διαθέτει και την φιλικότητα που τη διακρίνει στη συνεργασία με τους πελάτες της, θα συντελέσει αποτελεσματικά στη προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.

Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της Τράπεζάς μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Χάρη στους ανθρώπους μας και το όραμά μας, εκεί που οι άλλοι βλέπουν ύφεση, εμείς βλέπουμε ευκαιρία για ανάπτυξη.

Για την Τράπεζα η κρίση αποτελεί ευκαιρία να εκφράσει ένα νέο ξεκάθαρο όραμα, να θέσει στόχους και να τους πραγματοποιήσει με μελέτη και σχέδιο. Παραμένουμε σε ετοιμότητα και εξετάζουμε προσεκτικά και τεκμηριωμένα όλες τις παραμέτρους, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή την προσέγγιση ευρύτερων τμημάτων της αγοράς.

Στην πορεία που χαράζουμε στην Attica Bank, βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι οι εργαζόμενοι και η σωστή αξιοποίησή τους.

Γνωρίζοντας τις μέχρι τώρα άοκνες προσπάθειες των εργαζομένων στην Τράπεζα, είμαι σίγουρος ότι και υπό τις παρούσες συνθήκες οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν την αισιοδοξία τους και θα δώσουν ό, τι καλύτερο διαθέτουν και μπορούν για να στηρίξουν την Τράπεζα, την οποία όλοι αισθανόμαστε ως κομμάτι του εαυτού μας.

Από την πλευρά της Διοίκησης αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι η Τράπεζα εργάζεται με όραμα, προοπτική και στόχο και ότι η στήριξη της αυτονομίας και της υγιούς αναπτυξιακής της πορείας αποτελεί βασικό μας μέλημα.

Μαζί χτίζουμε τις προοπτικές της Τράπεζας και όλοι πρέπει να εργαστούμε για να διατηρήσει η Τράπεζά μας την ξεχωριστή θέση που κατέχει σήμερα στο τραπεζικό σύστημα».

Η εταιρική εκδήλωση της Attica Bank, είχε ιδιαίτερη επιτυχία αφού έγινε «χώρος συνάντησης» επιφανών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της πόλης καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Β. Ελλάδος. Ακόμη συμμετείχε στο σύνολό του όλο το δυναμικό της Τράπεζας της Β. Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο και Ανώτατα στελέχη της Διοίκησης της Attica Bank.

SHARE