Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων κατά του PSI Έλληνες και Ιταλοί επενδυτές

Προσφυγή κατά του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου κατέθεσαν από κοινού Έλληνες και Ιταλοί ομολογιούχοι.

Οι εν λόγω ομολογιούχοι που δεν συναίνεσαν στην απομείωση της αξίας των ομολόγων τους, μετείχαν αναγκαστικά στο PSI, καθώς ήταν κάτοχοι ομολόγων ελληνικού δικαίου, οι όροι των οποίων τροποποιήθηκαν με τις ρήτρες συλλογικής δράσης.

Η ομάδα Ιταλών και Ελλήνων επενδυτών, που προ του PSI κατείχε συνολικά ομόλογα ελληνικού δικαίου αξίας 13 εκατ. ευρώ, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης να επεκτείνει τους όρους της ανταλλαγής ομολόγων, ακόμη και στους ομολογιούχους που δεν επέλεξαν να μπουν στο πρόγραμμα.

Τρία δικηγορικά γραφεία, ένα ελληνικό και δύο ιταλικά, είχαν ήδη από τις 11 Απριλίου 2012 καταθέσει από κοινού εισαγωγική αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επικαλούμενα παραβίαση του Πρωτοκόλλου 1 αλλά και των άρθρων 1,13, 14 και 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ειδικότερα, χαρακτηρίζουν βλαπτική την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης, η οποία είχε αποτέλεσμα να υποστούν ζημία σε όρους καθαρής παρούσας αξίας άνω του 75%, χωρίς μάλιστα να προειδοποιηθούν από τους θεματοφυλακές τους για την αναγκαστική ολοκλήρωση της ανταλλαγής.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κοινοποίησε την προηγούμενη Δευτέρα (14 Μάιου) στα τρία δικηγορικά γραφεία την επίσημη καταχώρηση της άμεσης εισαγωγικής προσφυγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, η εισαγωγική προσφυγή, η οποία είναι η πρώτη νομική σχετική ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση σε παγκόσμιο επίπεδο, δρομολογείται πλέον σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια . Έως τις 28 Ιουνίου 2012 θα πρέπει να υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα συμπληρωματικά έγγραφα και αιτιάσεις, ενώ το δικόγραφο θα είναι ανοικτό για τους ομολογιούχους (φυσικά πρόσωπα) έως τις 23 Αυγούστου 2012.

SHARE