Στον Ιβάν Σαββίδη το 20% του Mega

Στα χέρια του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη πέρασε το 20% της Τηλετυπος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ανακοίνωση της Πήγασος

Η Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία» ανακοίνωσε ότι προέβη σε πώληση 19.791.879 κοινών ονομαστικών μετοχών της «Τηλέτυπος Ανώνυμος Εταιρία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων ΑΕ» (Mega), ήτοι ποσοστού 19,6361% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Κατά συνέπεια, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετέβαλε το ποσοστό συμμετοχής της στην ως άνω ανώνυμη εταιρία από 32,7321% στο 13,0961%.

Η ανακοίνωση της Τηλετυπος

Την 22.5.2017 η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστοποίησε ότι περιόρισε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. σε ποσοστό 13,0961%, διατηρώντας 13.200.000 μετοχές με ισάριθμες  ψήφους. Το ποσοστό συμμετοχής της ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. πριν τη μεταβολή ανερχόταν σε 32,7321%.


 

SHARE