Στον ΕΟΠΥΥ το ΤΑΥΤΕΚΩ

Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) εντάσσονται από την 1η Μαΐου οι εργαζόμενοι των τραπεζών και των… επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ο κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, που αποτελείται από τα ταμεία ασθενείας του Προσωπικού της ΔΕΗ, της Εθνικής Ασφαλιστικής, του ΗΣΑΠ, του ΗΛΠΑΠ, της ΕΤΒΑ, της Εμπορικής Τράπεζας, του ΟΤΕ, της Πίστεως Γενική και της American Express, τίθεται υπό την «ομπρέλα» του ΕΟΠΥΥ.

Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ θα δικαιούνται τις παροχές (φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις) που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και θα καλύπτονται υγειονομικά από τις δομές του Οργανισμού (καταστήματα ΙΚΑ, δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) αλλά και από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς. Συνεχίζεται ωστόσο η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ από τις δομές που διαθέτει κάθε επι μέρους φορέας.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τους παρόχους υγείας και τους γιατρούς από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gr ), τις ιστοσελίδες των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, το τηλεφωνικό κέντρο 184 και τα ΚΕΠ.

Αλλάζει το συνταγολόγιο

Μετά την ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ, η συνταγογράφηση φαρμάκων από τους γιατρούς θα γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφης συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι παραμένουν σε ισχύ τα βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων για το ΤΑΠΑΕ Εθνική, ενώ για τα υπόλοιπα Ταμεία που τα βιβλιάρια περιέχουν εντολές υγειονομικής περίθαλψης, η καταγραφή της φαρμακευτικής αγωγής θα γίνεται στο στέλεχος των εντολών αυτών.

Σε ό, τι αφορά στα φάρμακα υψηλού κόστους και οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ θα εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ για τον πρώτο μήνα ένταξης στον ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ «απαλλάσσονται» από τη διαδικασία της εξέτασης από τις ειδικές επιτροπές για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους και γονιμοποίησης. Τούτο γίνεται, όπως διευκρινίζεται, μόνο για τον πρώτο μήνα λειτουργίας στον νέο ασφαλιστικό φορέα προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι.

Μεταβατικό στάδιο θα υπάρξει και σε ό,τι αφορά την κάλυψη δαπανών σε είδος: συγκεκριμένα θα εξακολουθήσει να γίνεται για τους ασφαλισμένους από τις υπάρχουσες υπηρεσίες παροχών του φορέα μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

SHARE