>Στις 28/11 τα αποτελέσματα 9μηνου της Alpha Bank

>

Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2011, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
-ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2011 Έκδοση Δελτίου Τύπου και οικονομικών καταστάσεων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της Τραπέζης στο διαδίκτυο (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).
-ώρα 17.50: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιασκέψεως και διαδικτύου (webcast)

SHARE