>Στις 15 Ιουλίου τα αποτελέσματα των stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών

>
Την Παρασκευή 15 Ιουλίου θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, που έχει την αρμοδιότητα για τη διενέργειά τους.

Η ΕΒΑ καλεί τις διοικήσεις των 91 τραπεζών που μετέχουν στη δοκιμασία, και αντιπροσωπεύουν το 65% του ενεργητικού των ευρωπαϊκών τραπεζών, να επικοινωνήσουν μαζί της στις 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα.

Πάντως, τραπεζικοί παράγοντες από το Λονδίνου δίδουν μεγάλη βαρύτητα στα τεστ αντοχής, επισημαίνοντας ότι μετά την ελληνική κρίση χρέους, τα αποτελέσματά τους έχουν ιδιαίτερη κρισιμότητα.

Παρότι το σενάριο της ελληνικής χρεοκοπίας δεν συμπεριελήφθη στα «αντίξοα σενάρια», η ΕΒΑ ζήτησε από τις διοικήσεις των τραπεζών να αποκαλύψουν τις δυνατότητες που έχουν σε περίπτωση που προκύψει σχετικός οικονομικός κίνδυνος.

Τα προηγούμενα τεστ αντοχής επικρίθηκαν “για έλλειψη αξιοπιστίας”. Λίγο αφότου αντεπεξήλθαν, δύο ιρλανδικές τράπεζες βρέθηκαν στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

SHARE