Στη Γερμανία επιμένουν στον ΔΡΟΜΕΑ

dromeas

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ανακοίνωσε σήμερα ότι κέρδισε νέο διεθνή διαγωνισμό επίπλων του Γερμανικού Στρατού ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έπιπλα θα παραδοθούν εντός του 2016.

SHARE