>Στα 108 εκατ. ευρώ τα τριμηνιαία κέρδη για τις τράπεζες

>
Τα αποτελέσματα ήταν των ελληνικών και ελληνοκυπριακών τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο ήταν ενθαρρυντικά ως προς την κερδοφορία αλλά απογοητευτικά ως προς τη ρευστότητα, σύμφωνα με τη Merit ΧΑΕΠΕΥ.

Εν μέσω ύφεσης στην Ελλάδα και αργής ανάκαμψης των περισσότερων ξένων αγορών οκτώ από τους δεκατρείς ελληνικούς ομίλους κατέγραψαν κέρδη, αναφέρει η χρηματιστηριακή.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη έφτασαν τα 108 εκατ. ευρώ, κάτι που συνιστά βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010 που οφείλεται κυρίως σε συγκυριακούς λόγους. Αντίθετα, δεν υπάρχει κανένα ενθαρρυντικό στοιχείο όσον αφορά στη ρευστότητα των τραπεζών.

Σύμφωνα με τη Merit, η επιστροφή στην κερδοφορία οφείλεται στους παρακάτω λόγους α) σε έκτακτα κέρδη από πώληση θυγατρικών β) σε κέρδη από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο έναντι μεγάλων ζημιών πέρυσι γ) στο γεγονός ότι πέρυσι οι τρείς μεγαλύτερες τράπεζες είχαν καταγράψει την έκτακτη εισφορά στο πρώτο τρίμηνο.

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν, όπως αναμενόταν, κατά 16,8%. Οι επισφάλειες για τις 13 εισηγμένες τράπεζες έφτασαν τα επίπεδα των 1,78 δισ. ευρώ έναντι 1,53 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2010, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων τους στην εγχώρια αγορά.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ κέρδη ύψους 42,4 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν από το εμπορικό και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών έναντι ζημιών ύψους 122 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν ήδη ξεπεράσει το 11% στην Ελλάδα, δημιουργώντας ανάγκες για περαιτέρω προβλέψεις, ενώ παρατηρείται και σημαντική μείωση καταθέσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, που οφείλονται αποκλειστικά στον ελλαδικό χώρο.

Η Merit σημειώνει επίσης ότι οι περισσότεροι όμιλοι μετά τις κεφαλαιακές ενισχύσεις στις οποίες προέβησαν έχουν βελτιώσει κι άλλο την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Αναμένεται λοιπόν να περάσουν το όριο του 5% που έχει θέσει η ΕΚΤ στα επερχόμενα stress tests με τα τωρινά δεδομένα.

Κάτω του 8% όσον αφορά στο Tier I βρίσκεται η Γενική, η T Bank και η Αγροτική για τις οποίες δρομολογούνται ήδη ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Αντίθετα, η Merit υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι όμιλοι δεν είναι θωρακισμένοι κεφαλαιακά σε περίπτωση ενός δυνητικού haircut 30% στα ελληνικά αξιόγραφα και εκτιμά ότι ορισμένες τράπεζες θα οδηγούνταν σε αρνητικά κεφάλαια ενώ και οι μεγαλύτερες θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Κεφάλαια 14 δισ. ευρώ περίπου θα κόστιζε το συγκεκριμένο «κούρεμα» αν γινόταν τώρα και αφορούσε τα αποτιμώμενα στο κόστος ελληνικά αξιόγραφα, καταλήγει η χρηματιστηριακή.

SHARE