Στάσιμος βαθμός στην Ελλάδα από τον οίκο DBRS – Πρόβλημα για τις τράπεζες τα κόκκινα δάνεια

Αποτέλεσμα εικόνας για DBRS

Την αξιολόγηση της Ελλάδας στο “CCC (high)”, με σταθερή τάση, διατήρησε ο καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, διαψεύδοντας ελληνικές δημοσιογραφικές πηγές που εδώ και εβδομάδες προέβλεπαν αναβάθμιση μιας μονάδας.

Η εν λόγω αξιολόγηση, σύμφωνα με τον οίκο, αντανακλά τα πολύ υψηλά επίπεδα του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, αλλά και τις πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές Αρχές και οι θεσμοί – πιστωτές της, στην προσπάθεια μείωσής του. Η DBRS αναφέρεται στην προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 2 Μαΐου για την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης, σημειώνοντας πως αν και αποτελεί θετική εξέλιξη, ήλθε κατ’όπιν καθυστέρησης μηνών, με τον οίκο να παραμένει ανήσυχος σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους μακροπρόθεσμα.  Παράλληλα, όπως σημειώνει, η αδύναμη θέση των τραπεζών περιορίζει τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να στηρίξει την οικονομία και την απασχόληση. 

Συγκεκριμένα για τις τράπεζες, αναφέρεται ότι οι ισολογισμοί παραμένουν αδύναμοι και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε υψηλά επίπεδα. Ο ρυθμός απόσυρσης των καταθέσεων έχει σταθεροποιηθεί, αν και έχει αυξηθεί από την αρχή του 2017, λόγω των ανησυχιών σχετικά με τη β’ αξιολόγηση.

Όσον αφορά στη σταθερή προοπτική που δίνει η DBRS στην Ελλάδα, τη βασίζει στο επιχείρημα πως το τρέχον πρόγραμμα που ακολουθεί η χώρα, έχει σταθεροποιήσει την οικονομία, ενώ η β’ αξιολόγηση θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη.

Κάνοντας μνεία στο πρόγραμμα που ακολουθεί η Ελλάδα, ο οίκος αναγνωρίζει σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές από το 2009, αλλά και πρόοδο στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στην αγορά εργασίας, της μεταρρύθμισης στο φορολογικό και του εξορθολογισμού της δημόσιας διοίκησης. Πάντως, οι πιστωτικές προκλήσεις παραμένουν, όπως επισημαίνεται, καθώς ο δείκτης του δημόσιου χρέους παραμένει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, αλλά και ελλείψει μιας ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης. Άλλωστε, παραμένουν οι προκλήσεις όσον αφορά στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του τρίτου προγράμματος.

 

SHARE