Σε βρετανικές τράπεζες κατέληξαν 6-7 δις ευρώ Eλλήνων καταθετών

Η παγκόσμια μετατόπιση κεφαλαίου λόγω της ελληνικής κρίσης που μετεξελίχθηκε σε ευρωπαϊκή δεν έχει ιστορικό προηγούμενο.
Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία έχουν υποστεί την μεγαλύτερη εκροή καταθέσεων και κεφαλαίων στην ιστορία τους ενώ ορισμένοι δεν αποκλείουν να προσεγγίσουν οι εκροές σε ομόλογα και καταθέσεις ειδικά σε Ιταλία και Ισπανία στα 200 δις ευρώ και στην Ελλάδα τα 100 δις ευρώ μόνο σε καταθέσεις.

Οι καταθέσεις των ελλήνων μειώθηκαν κατά 75 δις  στα 161 δις ευρώ εκ των οποίων τα 21 δις ευρώ κατέληξαν στο εξωτερικό.
Από αυτά περίπου 6-7 δις ευρώ έχουν μεταφερθεί στην Μεγάλη Βρετανία. Η Ελβετία ως προορισμός καταθέσεων έχει χάσει την αίγλη του λόγω των ελέγχων που πραγματοποιούνται.
Τα 6 με 7 δις ευρώ καταθέσεων ελλήνων κατευθύνθηκαν κυρίως στην HSBC, Standard Charters και στην Barclays.
Να σημειωθεί ότι τους τελευταίους 12-14 μήνες έχουν εισρεύσει στις βρετανικές τράπεζες 140 δις ευρώ από όλη την Ευρώπη ένδειξη ότι χαρακτηρίζονται και θωρούνται επενδυτικά καταφύγια σε περιόδους κρίσεων. Συν τοις άλλοις οι βρετανικές τράπεζες διαχειρίζονται στερλίνες και δεν ανήκουν στην ζώνη των προβλημάτων του ευρώ.
Στην Μεγάλη Βρετανία HSBC, Standard Charters και στην Barclays έχουν προελκύσει και τις περισσότερες ξένες καταθέσεις και κεφάλαια.
Ενδιαφέρουσα συμπεριφορά έχει επιδείξει και η Ισπανική BBVA, παρά τα προβλήματα της χώρας.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έλληνες καταθέτες και κυρίως ευρωπαίοι έχουν τοποθετήσει κεφάλαια στην  γερμανική Deutsche Bank, στις ελβετικές  Credit Suisse και  UBS και στις ρωσικές τράπεζες Sberbank και VTB που αύξησαν τις καταθέσεις τους.
SHARE