ΣΒΒΕ: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΒΒΕ

Μετά τις εκλογές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2017:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Αθανάσιος Σαββάκης
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ: Γιάννης Σταύρου
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βασίλειος Δαστερίδης
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ανδρέας Δημητρίου
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ευθύμιος Ευθυμιάδης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ:  Αικατερίνη Νένδου
ΕΦΟΡΟΣ:  Κωνσταντίνος Κουκούντζος
ΜΕΛΟΣ Δ.Ε:   Βασίλειος Καφάτος
ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.:  Νικόλαος Μπακατσέλος

SHARE