Ραγδαία πτώση 63,1% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούλιο

Βουτιά 63,1% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούλιο του 2015 διαμορφούμενο σε 714,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.939,3 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2014. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 758,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 56,3%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον µήνα Ιούλιο 2015 ανήλθε στο ποσό των 3.023,6 εκατ. ευρώ (3.314,6 εκατ. δολάρια) έναντι 4.449,0 εκατ. ευρώ (6.005,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 32,0%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 651,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,6% .

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά τον µήνα Ιούλιο 2015 ανήλθε στο ποσό των 2.308,7 εκατ. ευρώ (2.546,2 εκατ. δολάρια) έναντι 2.509,7 εκατ. ευρώ (3.408,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 8,0%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 107,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 25.302,7 εκατ. ευρώ (28.041,7 εκατ. δολάρια) έναντι 28.149,6 εκατ. ευρώ (38.388,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 10,1%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 266,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,4%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα Ιούλιο 2015 ανήλθε σε 714,9 εκατ. ευρώ (768,4 εκατ. δολάρια) έναντι 1.939,3 εκατ. ευρώ (2.597,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 63,1%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 758,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 56,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 15.325,0 εκατ. ευρώ (17.091,7 εκατ. δολάρια) έναντι 15.754,4 εκατ. ευρώ (21.611,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 2,7%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.228,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,8%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015 ανήλθε σε 9.977,7 εκατ. ευρώ (10.950,0 εκατ. δολάρια) έναντι 12.395,2 εκατ. ευρώ (16.776,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 19,5%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 1.494,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,6%.

SHARE