Ρέγκλινγκ – ESM: Η Ελλάδα αποπλήρωσε 2 δισ. ευρώ για τα cocos της Εθνικής

Εμπρόθεσμη καταβολή από την Ελλάδα ποσού ύψους 2 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή μέρους των δανείων της έλαβε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), σύμφωνα με ανακοίνωση του ESM. Το ποσό αυτό είναι το προϊόν της πώλησης της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Finansbank το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή μέρους των δανείων που έλαβε η Ελλάδα για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών.

«Η έγκαιρη πληρωμή δείχνει πως η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος. Αποτελεί ένα σημάδι ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα προχωρεί ικανοποιητικά. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού με την Ελλάδα για το υπόλοιπο του προγράμματος», δήλωσε ο Κλάους Ρέγκνλινγκ, Διευθύνων Σύμβουλος ESM.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο) ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της αποπληρωμής των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos) ύψους €2δις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), το Ταμείο πραγματοποίησε ισόποση μεταφορά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το ΤΧΣ, στις 9 Δεκεμβρίου 2015, παρείχε κεφαλαιακή ενίσχυση στην ΕΤΕ, συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και στην αναδοχή Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (CoCos) ύψους € 2δις με στόχο τη στήριξη των πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης της τράπεζας.

Οι θετικές εξελίξεις, κατά τη διάρκεια του 2016, στην υλοποίηση από την ΕΤΕ του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας οδήγησε στην επιτυχή αποπληρωμή της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που παρείχε ΤΧΣ, το οποίο τελικά συνέβαλε στη συνολική μείωση του δημόσιου χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

SHARE