>Πωλείται το 34% του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου

>
Η κυβέρνηση εμμένει στην στάση της και θέτει χρονοδιάγραμμα πώλησης έως το 4ο τρίμηνο του 2011 του 34% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Μάλιστα την τρέχουσα εβδομάδα το ελληνικό δημόσιο υπάρχει πιθανότητα να ανακοινώσει τον σύμβουλο που θα αναλάβει την διαδικασία ιδιωτικοποίησης.
Ο διαγωνισμός θα είναι διεθνής πλειοδοτικός ωστόσο τα ερωτηματικά για την έκβαση ενός αμφιβόλου αποτελεσματικότητας εγχειρήματος όπως η πώληση του ΤΤ είναι πολλά.

Πρωτίστως θα πρέπει να διευκρινιστεί το εξής τι πωλείται.
Πωλείται το 34% των μετοχών αλλά κατ΄ ουσία τα 15,6 δις ευρώ ενεργητικού. Πωλούνται τα 8 δις δάνεια και κυρίως τα 11,79 δις καταθέσεις και τα 968 δις κεφάλαια.
Όμως μαζί με όλα αυτά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πωλούνται και τα 5,5 δις ευρώ ομόλογα τόσο του ΤΤ όσο και της TBank η οποία απορροφάται.
Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση το 34% κοστολογείται στα 274 εκατ ευρώ και με ένα θεωρητικό premium 300-350 εκατ ευρώ.
Ο δυνητικός αγοραστής η τράπεζα που θα αγοράσει το ΤΤ θα καταβάλλει μετρητά; Αν καταβάλλει μετρητά τότε θα πρέπει να έχει στην άκρη τουλάχιστον 800 εκατ με 1 δις ευρώ καθώς θα υποβάλλει δημόσια πρόταση και για τους εναπομείναντες μετόχους για το υπόλοιπο 66%.
Η τράπεζα που θα αγοράσει το ΤΤ ποντάρει στο ότι αγοράζοντας το 34% του Ταμιευτηρίου για το υπόλοιπο 66% θα ακολουθήσει ανταλλαγή μετοχών. Όμως υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει ρήτρα που να ορίζει ότι η δημόσια πρόταση που θα ακολουθήσει να πραγματοποιηθεί με μετρητά και όχι με μετοχές.
Σε επιτελεία τραπεζών αναφέρεται ότι «αν ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και μετοχές τότε το κίνητρο που θα δοθεί θα είναι μεγαλύτερο»
H Εθνική εξετάζει την υπόθεση του ΤΤ με ιδιαίτερη προσοχή ενώ και η Eurobank προετοιμάζεται κεφαλαιακά με το μετατρέψιμο ομολογιακό ενώ πώλησε και την Polbank και διαθέτει κεφάλαια.
Ωστόσο είναι ακόμη νωρίς να λεχθεί ότι και οι δύο τράπεζες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά αναφέρουν «υπό όρους εξετάζουμε την ιδιωτικοποίηση του ΤΤ»
Όμως πέραν από τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν αν ληφθεί υπόψη ότι η τρέχουσα αποτίμηση βρίσκεται στα 810 εκατ ευρώ άρα η τράπεζα που δυνητικά μπορεί να αγοράσει το ΤΤ θα πρέπει να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια θα πρέπει να προσμετρηθεί στην δύσκολη εξίσωση το γεγονός ότι το ΤΤ μαζί με την απορροφόμενη Tbank θα διαθέτει ομόλογα περίπου 5,5 δις ευρώ.
Από τα 5,5 δις ευρώ θα πρέπει να αφαιρεθούν περίπου 1,2 δις ευρώ που είναι τα έντοκα που κατέχουν το ΤΤ και η Tbank ενώ τα 4,3 δις ευρώ είναι τα ομόλογα μεσοπρόθεσμης διάρκειας κατά βάση.
Αν υπάρξει haircut η οποιαδήποτε άλλη αρνητική εξέλιξη είναι πιθανό η τράπεζα που θα αγοράσει το ΤΤ να υποστεί μεγάλη οικονομική ζημία λόγω του χαρτοφυλακίου ομολόγων και μόνο καθώς κατά τα άλλα το Ταμιευτήριο διαθέτει υγιή ισολογισμό.
Στο σύνθετο πάζλ πέραν από τα ομόλογα θα πρέπει να προσμετρηθεί και η παρουσία της Tbank η οποία απορροφάται.
Η ΤBank είναι μια μικρή τράπεζα η πρώην Aspis bank δάνεια 1,93 δις ευρώ καταθέσεις 1,55 δις ευρώ και κεφάλαια μόλις 66,7 εκατ ευρώ ενώ τα ομόλογα από 550 εκατ έχουν υποχωρήσει στα 450 εκατ ευρώ.
Το ΤΤ διαθέτει ενεργητικό 15,6 δις, δάνεια 8 δις καταθέσεις 11,7 δις και κεφάλαια 968 εκατ ευρώ.

SHARE