Προϋπολογισμός: «Τρύπα» 819 εκατ. ευρώ στα έσοδα

Υστέρηση κατέγραψαν τα έσοδα του Προϋπολογισμού στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2017, κυρίως λόγω των αποκρατικοποιήσεων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα προσωρινά στοιχεία του ΓΛΚ για την εκτέλεση του προϋπολογισμού καταγράφουν υστέρηση 411 εκατ. ευρώ στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, υστέρηση 666 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και υπέρβαση 284 εκατ. ευρώ στις επιστροφές φόρων.

Οι  δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες κατά 1,728 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο και ανήλθαν σε 16,442 δισ. ευρώ αντί για 18,170 δισ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα καταγράφει πλεόνασμα 1,735 δισ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το 1,906 δισ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τετραμήνου αλλά υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον επίσημο στόχο για πλεόνασμα 798 εκατ. ευρώ στο τετράμηνο.

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 ανήλθαν στα 16.442 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.728 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (18.170 εκατ. ευρώ). Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 85 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 169 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 150 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά 134 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 332 εκατ. ευρώ και τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 55 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 535 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 569 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον Απρίλιο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.660 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μικρότερες κατά 686 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.491 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 403 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 284 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

SHARE