>Προς ενεργοποίηση το πακέτο εγγυήσεων για τις τράπεζες

>

Θέμα ημερών θεωρείται η ενεργοποίηση του πακέτου εγγυήσεων ύψους 30 δισ. ευρώ για τις τράπεζες, το οποίο έχει ψηφιστεί από τον Μάιο.
Στόχος του πακέτου είναι η ανάκτηση της ρευστότητας των τραπεζών, που έχουν σημειώσει απώλειες όσον αφορά την χρηματοδότηση τους από την ΕΚΤ , λόγω της μείωσης των αποτιμήσεων των ομολόγων στην αγορά.
Οι εγγυήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άντληση ρευστότητας από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA) , έναντι των ενήμερων δανείων που δίνονται ως εγγυήσεις, με υψηλότερο όμως επιτόκιο, κοντά στο 3,5% έναντι του 1,5% που δανείζονται οι τράπεζες από την ΕΚΤ.
SHARE