>Προς δραστικότερη μείωση κόστους οι τράπεζες

>
Μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων τους κατά 2,5% – 3% και των εξόδων για αμοιβές προσωπικού περίπου κατά 5,5%, έχουν επιτύχει από την αρχή του έτους οι τράπεζες.

Η μείωση αυτή, αν και σημαντική, απέχει ακόμη αισθητά από τον «πήχη» που έχει θέσει η ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες, ζητώντας τους να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος κατά 10%. Σημειώνεται ότι ήδη από τη χρήση 2010, τα λειτουργικά έξοδα των τραπεζών μειώθηκαν κατά 220 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 3,6% και διαμορφώθηκαν στα 5,91 δισ. ευρώ. Όσο για τις δαπάνες προσωπικού, μειώθηκαν πέρυσι κατά 133 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 3,7%, στα 3,47 δισ. ευρώ.

Η μέχρι στιγμής μείωση των λειτουργικών εξόδων των τραπεζών δεν έχει επιτευχθεί μέσω γενικευμένης μείωσης αμοιβών ή απολύσεις προσωπικού, αλλά κυρίως μέσω της αναδιάρθρωσης των δικτύων ή την αποχώρηση εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης, η οποία αφορά περίπου το 2%-2,5% των απασχολουμένων στις τράπεζες. Όσο για τις μειώσεις μισθών, αφορούν έως τώρα μόνο υψηλόβαθμα στελέχη, από βαθμίδα γενικού διευθυντή και άνω, καθώς και τις αμοιβές στελεχών των θυγατρικών του εξωτερικού.

Προκειμένου να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερη «προσαρμογή» στο στόχο που έχει θέσει η ΕΚΤ, οι τράπεζες θα εντείνουν το προσεχές διάστημα κινήσεις που έχουν να κάνουν με κλείσιμο και συγχωνεύσεις καταστημάτων, μετεγκατάσταση σε κτίρια φθηνότερου κόστους, επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων και προμηθειών, δραστική μείωση των δαπανών για την προώθηση προϊόντων και περικοπές στα έξοδα που συνδέονται με την παραγωγή και ανάπτυξη τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, εσωτερική αναδιάρθρωση τμημάτων και εργασιών, καθώς και μειώσεις αμοιβών και προσωπικού.

Σημειώνεται ότι τον πιο φιλόδοξο στόχο για τη μείωση του λειτουργικού κόστους έχει θέσει η Αγροτική Τράπεζα, καθώς το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υλοποιεί η διοίκησή της στοχεύει σε μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 25% μέχρι τα τέλη του 2013.

Σημειώνεται ότι τόσο ο περιορισμός των τραπεζικών δικτύων, όσο και η περαιτέρω συρρίκνωση του απασχολούμενου προσωπικού στις τράπεζες δρομολογούνται αναγκαστικά από την επικείμενη και «κατακλυσμιαία» αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Πρόκειται για μία συνολική εξέλιξη που υπαγορεύεται από το «τραπεζικό μνημόνιο» της ΕΚΤ, της Κομισιόν και του ΔΝΤ και το οποίο οι ελληνικές τράπεζες υλοποιούν εν μέσω πρωτόγνωρα αρνητικών συνθηκών για τη ρευστότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια και την κερδοφορία τους.

Επισημαίνεται ότι η προ φόρων κερδοφορία των τραπεζών επιδεινώθηκε από – 15% το α΄ τρίμηνο του 2010 σε – 50% το α΄ τρίμηνο του 2011. Στο φετινό α΄ τρίμηνο διαπιστώθηκε επίσης οριακή αύξηση του μέσου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (αποκλειστικά λόγω της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς), αύξηση του δείκτη επισφαλειών άνω του 10,4% και σταθερότητα του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 121%.

SHARE