>Ποιά είναι τα σενάρια αντοχής των stress tests

>
Σε περιβάλλον έκτακτων και πρωτόγνωρων συνθηκών στο διεθνές οικονομικό στερέωμα αναμένεται αύριο Παρασκευή η ανακοίνωση των όρων με τους οποίους θα πραγματοποιηθούν τα νέα stress tests στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα εποπτική αρχή του ευρωσυστήματος «European Banking Authority» (ΕΒΑ) θα διεξάγει τα τεστ αντοχής σε 88 ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και οι Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, ATEbank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Marfin Popular Bank και Τράπεζα Κύπρου, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε μακροοικονομικούς παράγοντες και εξαιρώντας το σενάριο χρεοστασίου κράτους – μέλους της ευρωζώνης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι οι επιδόσεις των τραπεζών με βάση τα σενάρια αντοχής θα υπολογιστούν όχι στη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά στα βασικά εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών (Core Tier I), εξαιρώντας κεφάλαια που προέρχονται από προνομιούχες μετοχές και υβριδικές εκδόσεις.

Στο πλαίσιο της εξέτασης των επιπτώσεων μακροοικονομικών μεγεθών στις τράπεζες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το νέο stress test θα λαμβάνει υπόψιν τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη άνω του 1,8% για το 2011 και πληθωρισμό ελαφρώς άνω του 2%.

Πέραν του βασικού σεναρίου, θα προβλέπεται σενάριο επιδείνωσης της κρίσης χρέους και αύξησης των spreads στα κρατικά ομόλογα, ενώ στο ακραίο σενάριο οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει κάνουν λόγο για συνυπολογισμό πτώσης στα χρηματιστήρια κατά 15% με όποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν στις κεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να τις καλύψουν με έκδοση νέων μετοχών ή έσοδα από άλλες πηγές.

Σημειώνεται ότι στο σενάριο επιδείνωσης της κρίσης χρέους, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει υπολογιστεί αύξηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης κατά 0,75 μονάδας βάσης, ενώ για τα κρατικά ομόλογα της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Ενωσης η αύξηση στα spreads υπολογίζεται σε 0,66 μ.β.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο stress test θα ενσωματώνει και πρόβλεψη για αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που συνδέεται με το κόστος των τραπεζών για την υποκατάσταση της ρευστότητας που προέρχεται από την ΕΚΤ.

Για τις ελληνικές τράπεζες, παρά το ότι τα νέα stress tests γίνονται σε επιβαρυμένο μακροοικονομικό περιβάλλον, αφού π.χ. στο μέτωπο της ανάπτυξης θα υπολογιστεί ύφεση ενδεχομένως και λίγο άνω του 3% για φέτος, το θετικό είναι αφενός ότι δεν τίθεται σενάριο πτώχευσης –μετά μάλιστα και τις αποφάσεις της προπαρασκευαστικής Συνόδου Κορυφής για το ελληνικό χρέος–, αφετέρου δεν αναμένονται επιπτώσεις από «κούρεμα» των ομολόγων.

Και αυτό διότι το κλιμακωτό haircut, ανάλογα με τη διάρκεια των τίτλων, που θα προβλέπει το νέο stress test θα αφορά μόνο τα ομόλογα του χαρτοφυλακίου προς διαπραγμάτευση των τραπεζών. Με το δεδομένο ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σταδιακά, αρχής γενομένης από τον περασμένο Μάιο, σε ανακατανομή των ομολόγων τους τοποθετώντας συντριπτικά τον κύριο όγκο αυτών στο χαρτοφυλάκιο διακράτησης μέχρι τη λήξη (υπολογίζεται ότι στο χαρτοφυλάκιο προς διαπραγμάτευση αντιστοιχεί μόλις το 2,5% των ομολόγων των τραπεζών), οι τραπεζίτες αισθάνονται ασφαλείς ότι θα ξεπεράσουν αβρόχοις ποσοί τις επιπτώσεις του haircut. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το haircut για τα ελληνικά ομόλογα υπολογίζεται από 0,50% στους βραχυπρόθεσμους τίτλους και φτάνει κλιμακωτά το 24% για τους μακροπρόθεσμους τίτλους.

Νένα Μαλλιάρα

SHARE