Πλαστικά Κρήτης: Καλύφθηκε το ομολογιακό των 5 εκατ. ευρώ

Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης, σε συνέχεια της από 26.6.2015 απόφασης της γενικής συνέλευσης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ και της από 12.08.2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της για την έκδοση Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, ανακοινώνει ότι το ποσό του ομολογιακού δανείου που καλύφθηκεανήλθε σε 5.000.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε, και εκδόθηκαν 50 ομολογίες των 100.000 ευρώ η μία.

Το ποσό αυτό καλύφθηκε από 7 πρόσωπα που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ή είναι συγγενείς αυτών έως Β΄ βαθμό και έχουν υπογράψει τη σύμβαση κάλυψης.

SHARE