>ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μεγάλη υποχώρηση κερδών στα 41 εκ. ευρώ από 219 εκ. πέρυσι

>

Καθαρά κέρδη €41 εκατ. από €219 εκατ το 9μ’09, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το 9μηνο του 2010. Όπως τονίζει η διοίκηση της Τράπεζας σε ανακοίνωσή της η κερδοφορία είναι επιβαρυμένη από έκτακτο φόρο €28 εκατ για τα κέρδη του 2009.

Τα καθαρά κέρδη του 9μήνου μετά από φόρους αναλογούντα στους μετόχους διαμορφώνονται στα €14 εκατ.

Τα Κέρδη προ προβλέψεων χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα εμφανίζονται αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση στα €490 εκατ (από €469 εκατ το 9μ’09).

Τα Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €461 εκατ, μειωμένα κατά 24% σε ετήσια βάση (€603 εκατ το 9μ’09). Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (ζημιές €29 εκατ το 9μ’10 έναντι κερδών €135 εκατ το 9μ’09).

Τα καθαρά έντοκα έσοδα έφτασαν στα €897 εκατ. με άνοδο 10% σε ετήσια βάση (€812 εκατ το 9μ’09). Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η σταθεροποίηση του κόστους των καταθέσεων σε υψηλό επίπεδο αντισταθμίστηκε από τη συστηματική ανατιμολόγηση όλων των δανειακών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι καταγράφθηκε η καλύτερη ιστορικά τριμηνιαία επίδοση σε καθαρά έντοκα έσοδα για τον Όμιλο (€305 εκατ).

Το ΝΙΜ 9μήνου’10 (Καθαρά έντοκα έσοδα προς έντοκα στοιχεία ενεργητικού) εμφανίζεται βελτιωμένο στο 2,7% από 2,6% το 9μ’09.

Το σταθερό λειτουργικό κόστος σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στα €636 εκατ. Για το σύνολο του έτους το λειτουργικό κόστος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο του 2009.

Οι προβλέψεις έφτασαν στα €418 εκατ (+26% από €331 εκατ το 9μ’09), αντιστοιχώντας σε 143 μ.β. ως προς το μέσο όρο δανείων (114 μ.β. το αντίστοιχο 9μ’09), ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 3ο 3μ’10 (ΑΕΠ 3ου 3μ’10, -4,5% έναντι -4,0% το 2ο 3μ’10).

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: “Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση της οικονομίας και η βαθμιαία ομαλοποίηση του τραπεζικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα κατά το τελευταίο διάστημα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να προχωρήσουμε σε πρόταση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €800 εκατ για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας και τη θωράκιση του ισολογισμού της. Στην πρόταση αυτή, για την οποία έχουν ληφθεί εγγυήσεις πλήρους κάλυψης της έκδοσης από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων, έχουν ανταποκριθεί πολύ θετικά όλοι οι βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας.

Η ενίσχυση της Τράπεζας και η συνετή διαχείριση που εφαρμόζεται σε θέματα ρευστότητας, ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και λειτουργικού κόστους θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της οικονομικής συγκυρίας και θα δημιουργήσουν προοπτικές αξιοποίησης των ευκαιριών ανάπτυξης, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν”.

SHARE