Πέτρος Λεωτσάκος: Ο Γολγοθάς των μετόχων των τραπεζών ξεκινάει

Ο Γολγοθάς για τον μέτοχο των τραπεζών τώρα ξεκινάει.
Το αναφέρουμε αυτό γιατί προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε ένα θέμα που δεν αφορά άμεσα το σήμερα αλλά μετά βεβαιότητας αφορά το αύριο των τραπεζών.

Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε ιστορικές ανακεφαλαιοποιήσεις.
Όμως το ζητούμενο είναι να δούμε πόσα κεφάλαια θα πρέπει να εισφέρουν οι μέτοχοι.
Πρωτίστως θα καταβάλλουν 1,8 με 1,9 δις ευρώ για να καλύψουν την ελάχιστη συμμετοχή των αμκ.
Εν συνεχεία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν τα warrants είναι 4 π.χ. με βάση ένα καλό σενάριο τότε θα πρέπει να βρουν επιπλέον 7,5 δις ευρώ ώστε να ασκήσουν πλήρως τα put options.
Εν συνεχεία αν οι μέτοχοι θέλουν να επανακτήσουν πλήρως των έλεγχο  των τραπεζών δηλαδή να αποχωρήσει οριστικά το ΤΧΣ θα πρέπει να βρουν άλλα 17,3 δις ευρώ ώστε να καλύψουν τόσο τα κεφάλαια του ΤΧΣ όσο και τις προνομιούχες μετοχές.
Ποιος θεωρεί ότι αυτό είναι εφικτό;
Θα υποστηρίξουν ορισμένοι ότι η διαδικασία αυτή θα πάρει χρόνο.
Τα warrants θα ενεργοποιηθούν σε 2-3 χρόνια σε διάστημα 5 ετών θα πρέπει να αποφασίσουν για να επανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο των τραπεζών.
Είναι προφανές ότι είναι αδύνατο να βρεθούν τόσα πολλά κεφάλαια σε αυτό το διάστημα οπότε είναι πιθανό στην πορεία να προκύψουν νέοι μέτοχοι στις ελληνικές τράπεζες.
Είναι ξεκάθαρο όμως πόσο δύσκολη και εξουθενωτική κεφαλαιακά  για τον παλαιό μέτοχο είναι αυτή η διαδικασία.
Πόσα κεφάλαια θα χρειαστεί να καταβάλλουν οι μέτοχοι;Ποσά σε εκατ ευρώ

Τράπεζες Συμμετοχή 10% + Κεφάλαια που πρέπει να καταβληθούν με 4warrants Αποπληρωμή στο μέλλον περιλαμβάνονται τα warrants, προνομιούχες μετοχές
Εθνική 700 + 2.800 7.500
Alpha 230 + 920 2.600
Eurobank 420 + 1.680 4.750
Πειραιώς 530 + 2.100 5.250
Κύπρου
Μarfin
ATE 4.000
TT 2.400
Attica 100-280
Σύνολο 1.880 + 7.500 26.700

 

SHARE